nieuws

Toezichthouder: Adviseur en geldverstrekker mogen in offertefase niet om BSN vragen

Branche 4715

Tussenpersonen mogen het burgerservicenummer van klanten niet verwerken bij bemiddeling met een aanbieder van financiële producten en diensten, tenzij dit voor het verrichten van een rechtshandeling noodzakelijk is en de klant een volmacht heeft gegeven. In alle andere gevallen mag het niet, ook niet met toestemming van de klant. Geldverstrekkers mogen in de offertefase nog niet om een BSN vragen. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens in een recente vraag-antwoord op de eigen website.

Toezichthouder: Adviseur en geldverstrekker mogen in offertefase niet om BSN vragen

Over het verwerken van het BSN binnen de privacywetgeving AVG bestaat al langer onduidelijkheid in de branche. Vorig jaar oordeelde het ministerie al dat er geen democratische noodzaak is voor adviseurs om het burgerservicenummer van hun klanten in de administratie te verwerken. Dat nummer staat op tal van documenten die in de aanvraagfase door een hypotheekadviseur aan geldverstrekkers worden geleverd.

Noodzakelijke rechtshandeling

In twee nieuwe vragen met antwoord op de eigen website probeert de Autoriteit Persoonsgegevens deze week meer duidelijkheid te scheppen. “Een tussenpersoon mag uw BSN alleen verwerken als dit ‘noodzakelijk is voor het verrichten van een rechtshandeling’ in uw opdracht. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer een tussenpersoon namens u een hypotheek afsluit bij een bank”, schrijft de toezichthouder, gericht aan consumenten.

Zelfs als de klant toestemming geeft, mag een adviseur het BSN niet verwerken. Tenzij er dus sprake is van noodzakelijkheid voor het verrichten van een rechtshandeling.

Aanbieders

Aanbieders van financiële producten mogen bovendien niet om een BSN vragen als iemand nog geen klant is. En ook voor aanbieders geldt dat er een wettelijke verplichting moet zijn, aldus de toezichthouder. “Die wettelijke verplichting geldt níet in de offertefase. Dus zolang u het aanbod in de offerte nog niet heeft geaccepteerd, en dus nog geen klant bent, mag de aanbieder uw BSN in geen enkel geval verwerken. Zelfs niet als u daarvoor toestemming geeft”, stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. “Bij het aanvragen van offertes voor een financieel product of dienst kunt u gebruik maken van een tussenpersoon. Bijvoorbeeld als u een hypotheekverstrekker zoekt. Ook deze tussenpersoon mag in de offertefase uw BSN niet vragen.”

‘Handelswijze wijkt af van praktijk’

De Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) vindt de antwoorden van de toezichthouder niet verhelderend. “Helaas moeten wij constateren dat de gegeven antwoorden nog steeds vragen oproepen maar ook dat de door de autoriteit voorgestelde handelswijze in belangrijke mate afwijkt van de praktijk”, schrijft de vereniging in een nieuwsbrief aan de eigen leden. De NVHP probeert met andere belangenorganisaties tot een meer werkbare oplossing te komen. “Op dit moment moeten we het echter doen met het huidige oordeel van de autoriteit”, aldus de NVHP.

 

Reageer op dit artikel