nieuws

Afwikkeling faillissement Cinjee stap dichterbij

Branche 5217

De afwikkeling van de faillissementen van de diverse BV’s van Cinjee is weer een stap dichterbij gekomen. Curator mr. Carl Hamm heeft in een schrijven aan schuldeisers gemeld dat er geen uitdeling wordt gedaan aan zogeheten concurrente crediteuren, omdat de schuldenlast van € 39,5 miljoen te hoog is. Er staan slechts geringe opbrengsten tegenover.

Afwikkeling faillissement Cinjee stap dichterbij

Voordat het boek rond de langslepende faillissementszaak daadwerkelijk gesloten kan worden, staan nog enkele zaken op de rol bij de rechter-commissaris van de Rotterdamse rechtbank. Eind juni is dat allereerst een zitting die op verzoek van de curator plaatsvindt, omdat hij niet tot overeenstemming is gekomen met ongeveer twintig schuldeisers die een beroep hebben gedaan op pandrecht en/of eigendomsvoorbehoud.

Volharden in standpunt

Inzet van deze zitting is om zonder tussenkomst van de rechtbank toch nog tot een akkoord te komen. Wanneer de schuldeisers volharden in hun standpunt en/of niet komen opdagen bij de zitting, staat alleen de mogelijkheid van een zogeheten renvooiprocedure bij de rechtbank nog open. Nadeel van deze gerechtelijke procedure is dat de schuldeisers, die vaak weinig middelen tot hun beschikking hebben, een advocaat moeten inschakelen om hun gelijk te kunnen behalen.

Klachtprocedure curatoren

Ook loopt nog een klachtprocedure, waar de rechter-commissaris zich medio juli over buigt. De Stichting Slachtoffers Cinjee Advies heeft enkele maanden geleden een klaagschrift gestuurd naar de deken van de rechtbank in Rotterdam. Gedupeerden, van wie nog een handjevol wordt vertegenwoordigd door de stichting, vinden dat zij door toedoen van de curatoren financieel nog verder in problemen zijn gekomen. Met het klaagschrift wil de stichting bereiken dat de curatoren vervolgd worden.

Oud-tussenpersonen

De stichting vertegenwoordigt een aantal oud-tussenpersonen die hun portefeuille tussen 2008 en 2011 verkochten aan financieel adviesbureau Cinjee in Sliedrecht, maar daar nooit de (volledige) verkoopprijs voor terugzagen, en particulieren die door de familie Cinjee waren overgehaald minimaal € 50.000 in het noodlijdende bedrijf te steken. Het bedrijf ging in 2011 failliet als gevolg van mismanagement en overschatting. Van strafbare feiten zou geen sprake zijn geweest.

De afwikkeling van het faillissement heeft vooral lange tijd in beslag genomen, omdat een deel van de schuldeisers nog altijd van mening is dat pandrecht gevestigd is op de Cinjee-portefeuilles.

Reageer op dit artikel