nieuws

Verzekerde maakt zich meer zorgen over nieuwe risico’s

Branche 1306

Verzekerden maken zich steeds meer zorgen of hun verzekeringsdekking nog volstaat om nieuwe risico’s af te dekken. Daarbij valt te denken aan toenemende cyberdreigingen en milieurampen.

Verzekerde maakt zich meer zorgen over nieuwe risico’s

Dit komt naar voren in het World Insurance Report 2019 van Capgemini en Efma. Uit het onderzoek blijkt dat verzekeraars minder veranderingsbereid zijn dan hun klanten, van wie de meesten een meer uitgebreide en dynamische dekking wensen. Technologie en partnerships bieden kansen voor verzekeraars om proactief in te spelen op de ontwikkelingen.

Vijf nieuwe ontwikkelingen

Het rapport gaat in op vijf nieuwe risico’s die voor verzekerden op de loer liggen. Dat zijn ontwrichtende milieuontwikkelingen, technologische vooruitgang, sociale en demografische trends, nieuwe medische en gezondheidsproblemen en zakelijke veranderingen.

Verzekeraars reageren traag

Volgens de onderzoekers reageren verzekeraars traag op de ontwikkelingen en bereiden ze ook hun klanten onvoldoende voor. Minder dan 25% van de zakelijke klanten in alle regio’s en minder dan 15% van de persoonlijke polishouders vinden dat ze voldoende verzekerd zijn tegen de nieuwe risico’s. Nog geen 40% van de levens- en zorgverzekeraars zegt een pijplijn van nieuwe producten te hebben aangelegd om nieuwe risico’s volledig af te dekken.

Nieuwe bedreigingen

De onderzoekers adviseren verzekeraars te reageren op nieuwe bedreigingen en veranderende verwachtingen van klanten door nieuwe technologie en partnerschappen te omarmen. Daarbij denken ze aan de inzet van machinelearning, kunstmatige intelligentie, geavanceerde analyses en samenwerking met insurtechaanbieders.

Technologische vooruitgang

Volgens het rapport moet de technologische vooruitgang ook gepaard gaan met een mentaliteitsverandering. Waar verzekeraars zichzelf van oudsher als betaler zien, moeten ze meer de rol aannemen van partner en preventiespecialist door nauwer samen te werken met klanten om risico’s te beperken en on-demand diensten aan te bieden.

Reageer op dit artikel