nieuws

OvFD: Leverancier adviessoftware moet onder toezicht van AFM

Branche 3926

Leveranciers van advies- en vergelijkingssoftware moeten onder toezicht komen van de AFM. Dat vindt de Organisatie van Financiële Dienstverleners (OvFD).

OvFD: Leverancier adviessoftware moet onder toezicht van AFM

De OvFD komt tot deze conclusie naar aanleiding berichtgeving dat de ING een meerderheidsbelang van 80% heeft genomen in Intersoftware Groep (ISWG). “Wij vinden dit een zorgwekkende ontwikkeling omdat adviseurs in grote mate afhankelijk zijn van onafhankelijke adviessoftware”, zegt directeur Colinda Rosenbrand.

Invloed op advies

“De software heeft tenslotte grote invloed op de kwaliteit van het advies dat de adviseur aan de consument verstrekt en moet volledig onafhankelijk zijn. We gaan ervan uit dat ING goede intenties heeft, maar het is voor alle partijen van groot belang dat advies- en vergelijkingssoftware boven alle verdenking verheven is”.

ING maakte onlangs bekend een meerderheidsbelang te nemen in ISGW om te onderstrepen waarde te hechten aan een breed toegankelijk advies van het onafhankelijk intermediair.

Niet betalen

Volgens de regels van AFM mogen aanbieders softwareleveranciers niet betalen voor opname van hun producten in de software, omdat de aanbieder dan indirect wordt betaald om te worden meegenomen in de adviezen van zelfstandig adviseurs. “Hierdoor ontstaat een risico op sturing en dat is in strijd met het doel en de strekking van het provisieverbod en daarom niet toegestaan.”

In de optiek van de OvFD is er in dat opzicht weinig verschil met een aanbieder, die een meerderheidsbelang in een softwareleverancier heeft. “Het is maar de vraag of een softwareleverancier op dat moment nog financieel en operationeel zelfstandig kan handelen, want het ligt tenslotte dan wel binnen de invloedssfeer van de aanbieder om afspraken te maken.

Strikte waarborgen

De OvFD ziet graag strikte waarborgen dat leveranciers van advies- en vergelijkingssoftware onafhankelijk opereren. “En het lijkt logisch om ze hiertoe onder toezicht te plaatsen van de AFM.

Reageer op dit artikel