nieuws

Nieuwe pensioenregeling en negatief beleggingsresultaat drukken winst Bovemij

Branche 1738

Mobiliteitsverzekeraar Bovemij boekte in 2018 een winst van € 4,5 miljoen, een kwart van de winst een jaar eerder. Ook noteerde de maatschappij een kleine premie groei van 1,8% naar € 375,6 miljoen.

Nieuwe pensioenregeling en negatief beleggingsresultaat drukken winst Bovemij

De winst van Bovemij kwam een stuk lager uit dan de € 21,5 miljoen over 2017. Dat komt voornamelijk door een negatief beleggingsresultaat van € 0,1 miljoen, terwijl een jaar eerder beleggingen nog € 13,6 miljoen in het laatje brachten.

Ook besteedde de verzekeraar voor € 7,5 miljoen aan de afkoop van onvoorwaardelijke pensioenindexatie bij de overgang naar een beschikbare premieregeling. Bovemij heeft sinds begin dit jaar een nieuwe pensioenregeling. Die moet de komende jaren voor aanmerkelijk lagere en stabielere lasten zorgen.

Sanering volmacht- en inkomensportefeuille

De bruto geboekte premie van Bovemij is in 2018 met € 6,6 miljoen (1,8%) gestegen naar € 375,6 miljoen (2017: € 369,0 miljoen). Die groei komt volledig ten goede aan portefeuilles die een link hebben met het Bovag-netwerk. Bovag is meerderheidsaandeelhouder van Bovemij.

Het premieaandeel in de andere portefeuilles daalde. Bovemij is bezig met een sanering van de volmacht- en inkomensportefeuille, voor zover die branchevreemd is. Die sanering wordt dit jaar voortgezet. De verzekeraar verwacht voor 2019 een stijging van de omzet uit zowel zakelijke als particuliere verzekeringen, schrijft het in een toelichting op de jaarcijfers.

Overtreding complianceregels

Eerder dit voorjaar kwam Bovemij in opspraak omdat de maatschappij de complianceregels overtrad. Er loopt nog een onderzoek van de raad van commissarissen naar de overtreding. Volgens de verzekeraar zijn vooruitlopend daarop de interne regels aangescherpt, net als het toezicht op compliance. Vorige maand vertrok commercieel directeur Coen Post plotseling. Bovemij wilde niet ingaan op de vraag of dat te maken had met de overtreding van de complianceregels.

Reageer op dit artikel