nieuws

‘Klant beter voorbereid op verandering dan verzekeraar’

Branche 998

Verzekeraars zijn minder veranderingsgezind dan hun klanten, van wie de meesten een uitgebreidere en dynamische dekking wensen. Dat blijkt uit het World Insurance Report 2019 van consultancybureaus Capgemini en Efma. Volgens dat rapport maken verzekerden zich steeds meer zorgen over het feit dat hun verzekeringsdekking niet langer volstaat om nieuwe risico’s af te dekken, zoals toenemende cyberdreigingen en milieurampen.

‘Klant beter voorbereid op verandering dan verzekeraar’

Het World Insurance Report identificeert vijf macro-trends die nieuwe risico’s creëren voor verzekeringsklanten en hun bedrijven. Dat zijn ontwrichtende milieuontwikkelingen, technologische vooruitgang, evoluerende sociale en demografische trends, nieuwe medische en gezondheidsproblemen en zakelijke veranderingen. Volgens het rapport hebben verzekeraars traag gereageerd op deze ontwikkelingen.

Dekkingskloof

Ook bereiden ze hun klanten er nog niet op voor. Minder dan 25% van de zakelijke klanten en minder dan 15% van de particuliere polishouders vinden dat ze voldoende verzekerd zijn tegen opkomende risico’s. Capgemini en Efma onderzochten ontwikkelingen in 28 verzekeringsmarkten, verspreid over alle continenten, en inclusief de Nederlandse.

Volgens de consultants leidt die trage reactie op nieuwe bedreigingen tot een dekkingskloof in opkomende risicogebieden. In het rapport wordt geschat dat 83% van de particuliere verzekeringsklanten een gemiddelde of hoge blootstelling heeft aan cyberaanvallen. Maar 3% van de particuliere verzekerden is hiertegen volledig ingedekt.

Van de zakelijke klanten wordt 81% blootgesteld aan de stijgende kosten van de gezondheidszorg voor werknemers, waartegen slechts 17% goed is verzekerd. 87% loopt het risico op cyberaanvallen, waarbij minder dan 18% volledig is verzekerd. Tot slot wordt bijna 75% bedreigd door toenemende natuurrampen, waarvoor slechts 22% dekking heeft.

Nieuwe modellen

Klanten tonen volgens het World Insurance Report een grotere bereidheid tot verandering dan hun verzekeraars. Meer dan de helft (55%) van de klanten zegt bereid te zijn nieuwe verzekeringsmodellen te onderzoeken, maar een kwart (26%) van de verzekeraars investeert erin. Terwijl 37% van de klanten zegt zeer bereid te zijn om extra gegevens te delen in ruil voor betere risicobeheersings- en preventiedienstverlening, heeft slechts 27% van de verzekeraars de mogelijkheid om real-time gegevens in te zetten voor risicomodellering.

De vooruitgang bij verzekeraars op machine learning en artificial intelligence is wisselend, aldus het rapport. Een meerderheid (57%) heeft gebruik gemaakt van AI, machine learning en geavanceerde analyses, maar slechts 29% heeft een geautomatiseerde risicobeoordeling geïmplementeerd. Bovendien genereert slechts 20% realtime inzicht door IoT (Internet of Things)-apparaten.

Reageer op dit artikel