nieuws

De Hoop opent fonds om verzekerbaarheid medische risicogroepen te verbeteren

Branche 997

Herverzekeraar De Hoop stort een ton per jaar in een nieuw opgericht fonds voor onderzoek naar medische aandoeningen. Doel van dit De Hoop Leven-fonds is de verzekerbaarheid van kwetsbare patiëntgroepen te verbeteren.

De Hoop opent fonds om verzekerbaarheid medische risicogroepen te verbeteren

Het De Hoop Leven fonds is er voor partijen die onderzoek doen naar medische aandoeningen waarbij de focus van het onderzoek ligt op het verlengen van de levensduur of het beter kunnen inschatten van de levensduur. De herverzekeraar hoopt dat dit meer data en kennis oplevert over de verzekerbaarheid van mensen met medische aandoeningen. Voor mensen met een (chronische) ziekte is het door verhoogde medische risico’s vaak lastig om bijvoorbeeld een aov of orv te sluiten.

Ton per jaar

Op dit moment is De Hoop de enige investeerder in het eigen fonds. De herverzekeraar stelt jaarlijks een ton beschikbaar voor onderzoek. In principe kan de hele sector profiteren van de resultaten die door het fonds gefinancierd onderzoek oplevert, zegt Joke Verbaan, operationeel manager van De Hoop. “Als een uitkomst is dat bepaalde kankerpatiënten beter verzekerbaar zijn, hebben niet alleen wij daar iets aan, maar ook reguliere verzekeraars.”

Alleen kortlopend onderzoek

Momenteel zijn er nog geen onderzoeksprojecten die al door het fonds gefinancierd worden. “We hebben het fonds net gelanceerd. We hopen door er ruchtbaarheid aan te geven dat onderzoekers naar ons toekomen”, aldus Verbaan.

Het fonds beoogt tien jaar lang kortlopende onderzoeksprojecten te steunen. Verbaan: “Daarom richten we ons niet op wetenschappelijk onderzoek. Daarvan is de doorlooptijd vaak te lang. Projecten moeten in maximaal twee jaar en liefst binnen een jaar afgerond zijn.”

Het De Hoop Leven-fonds is ondergebracht bij Ars Donandi, een koepelstichting voor fondsen met charitatieve doeleinden. Aanvragen worden vervolgens aan de adviescommissie van De Hoop voorgelegd.

Reageer op dit artikel