nieuws

CFD: ‘Brede consensus om slechts twee soorten adviseurs te onderscheiden’

Branche 9379

De stakeholders die dinsdag bijeenkwamen op het ministerie van Financiën zien niets in het voorstel om adviseurs in drie categorieën onder te verdelen. Volgens branchevereniging CFD werd al snel duidelijk dat er brede consensus was om het zo eenvoudig mogelijk te houden: een onafhankelijk adviseur en een gebonden adviseur. Voor een ‘zelfstandig adviseur’ bestaat geen animo. Bij de vergadering waren naast de intermediaire brancheverenigingen ook de AFM en het Verbond van Verzekeraars aanwezig.

CFD: ‘Brede consensus om slechts twee soorten adviseurs te onderscheiden’

De Commissie Financiële Dienstverlening zag dat de bekende partijen opnieuw dezelfde standpunten innamen wat betreft actieve provisietransparantie. Medewerkers van het ministerie gaven volgens CFD zelf aan dat er een breed draagvlak voor was onder consumentenorganisaties. En ook de AFM en het Verbond toonden zich opnieuw voorstander.

“Het voorstel van het ministerie is om Artikel 86d van Bgfo (toegestane provisie) hiervoor aan te passen en de informatieplicht onder artikel 86i uit de Bgfo (informatieplicht/dienstenwijzer) aan te passen. In de dienstenwijzer moet dan informatie komen over de beloning (liefst in een eurobedrag per polissoort) en de dienstverlening voor die beloning”, schrijft CFD in hun verslag over de bijeenkomst.

Begrip

Naast de toezichthouders, consumentenorganisaties en brancheverenigingen waren er nog 15 stakeholders aanwezig. Volgens CFD stonden de intermediaire organisaties niet alleen in hun kritiek op de plannen. “Er lijkt ook begrip te zijn voor het feit dat het gek is om van een tussenpersoon volledige en actieve transparantie te vragen, zonder dat dit ook van de aanbieder wordt gevraagd. Uiteraard waren er ook partijen die dit minder vanzelfsprekend vonden.”

Uitstekend

Volgens CFD hebben Adfiz en OvFD ‘uitstekende bijdragen’ geleverd als het gaat over de complexiteit van precontractuele informatie over de exacte prijs en te verlenen diensten. “Verder bleek uit de discussie hoe belangrijk het is om een goede balans tussen een gelijk speelveld en transparantie te bewerkstelligen. Zo merkte CFD op dat het niet uitlegbaar is dat een verzekeraar directe premies kan aanbieden die ver onder de inkoopprijs van het intermediair liggen.”

Nazorg

De deelnemers aan de bijeenkomst hebben ook gesproken over nazorg. CFD heeft daar betoogd dat er een onderscheid is tussen de Wft zorgplicht en commerciële nazorg. De eerste betreft aanpassingen op bestaande producten die worden gecommuniceerd door verzekeraar of tussenpersoon. Commerciële nazorg zijn volgens de branchevereniging alle andere postcontractuele werkzaamheden. Volgens het CFD kon hun bijdrage op bijval rekenen. “Veel partijen zien ook het nut en belang van nazorg. Sommige partijen hebben aangegeven dat ze nazorg misschien wel belangrijker vinden dan de initiële aanschaf van financiële producten.”

Reageer op dit artikel