nieuws

Vivat overtrad met exclusieve China-reis provisieverbod: 4 ton boete

Branche 11299

De AFM heeft Vivat een boete opgelegd van 400.000 euro voor een overtreding van het provisieverbod. Vivat Schadeverzekeringen en Vivat-dochter SRLEV organiseerden in april 2017 een reis naar China voor tussenpersonen. De reis was bedoeld om de genodigden kennis te laten maken met de Chinese cultuur en hun manier van zaken doen. Volgens de AFM hebben de verzekeraars daarmee het provisieverbod overtreden en gehandeld in strijd met een passende volmachtbeloning.

Vivat overtrad met exclusieve China-reis provisieverbod: 4 ton boete

Voor de reis waren 35 medewerkers uitgenodigd van financieel dienstverleners waarmee de verzekeraars samenwerken. De culturele uitwisseling vond plaats in het kader van de overname van Vivat door Anbang, de Chinese eigenaar van Vivat Schadeverzekeringen en SRLEV. Volgens een woordvoerder van Vivat ging het zeker niet om een snoepreis, maar betaalden de deelnemers de reissom van 2.200 euro per persoon helemaal zelf.

Exclusiviteit

“De AFM merkt een reis als deze aan als een niet toegestane vorm van beloning, ook als de uitgenodigde deelnemers zelf alle kosten dragen. De exclusiviteit van de reis maakt deze op zichzelf al tot een – niet geldelijke – beloning”, schrijft de AFM in een verklaring. De exclusiviteit lag er volgens Vivat in dat er locaties en instanties bezocht werden die normaalgesproken niet zonder meer voor iedereen toegankelijk zijn, zoals de Nederlandse ambassade, het hoofdkantoor van Anbang en de Bank of China.

De AFM vervolgt: “In dit geval kwam daarbij dat de kosten van de reis wel grotendeels, maar niet volledig werden doorbelast. De reis leverde dus ook in financiële zin een beloning op.” Volgens Vivat gaat het hier om de kosten van de twee reisleiders die de verzekeraar meestuurde met het gezelschap. Hun kosten werden niet doorberekend aan de groep.

Ernstig

De toezichthouder vindt een boete van twee ton per verzekeraar passend. “Op zichzelf is overtreding van het provisieverbod ernstig, maar de AFM heeft bij het bepalen van de boetes rekening gehouden met de omstandigheden. Dat zijn de relatief geringe omvang van de overtreding, een mindere mate van verwijtbaarheid en de door SRLEV en Vivat Schadeverzekeringen getroffen maatregelen om herhaling van overtredingen als deze te voorkomen.” 

Reageer op dit artikel