nieuws

Ron Gardenier (NVGA): Samenwerkingsovereenkomst Volmacht is geen ‘walk in the park’

Branche 1061

Net als vorig jaar hebben de Nederlandse Vereniging van Gevolmachtigde Assurantiebedrijven (NVGA) en het Verbond van Verzekeraars moeite het eens te worden over de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht (VSV) 2019. Dat model regelt de juridische rechten en plichten tussen gevolmachtigde en volmachtgever. De consequenties van privacywet AVG verdeelt beide partijen.

Ron Gardenier (NVGA): Samenwerkingsovereenkomst Volmacht is geen ‘walk in the park’

De borging van de AVG in de Voorbeeld Samenwerkingsovereenkomst Volmacht 2018 zorgde voor geharrewar tussen NVGA en Verbond. De vraag was of de gevolmachtigde verwerker is of verwerkingsverantwoordelijke in het licht van de privacywetgeving. Het Verbond meende dat de gevolmachtigde verwerker zou moeten zijn, gezien vanuit een uitbestedingsrelatie. De NVGA vindt dat een gevolmachtigde verwerkingsverantwoordelijke is. De verzekeraars stemden om die reden niet in met de VSV 2018. De VSV heeft overigens geen bindende werking heeft, maar dient als handvat voor het vastleggen van de juridische verhoudingen tussen gevolmachtigde en volmacht.

Discussie beslecht

Inmiddels is deze discussie beslecht, meldde NVGA-voorzitter Ron Gardenier woensdagochtend op de Algemene Ledenvergadering in Den Haag. De advocaten van beide belangenorganisaties zijn eruit. De gevolmachtigde wordt nu wel beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke, maar alleen als er nadere bepalingen over de data aan de VSV worden toegevoegd. “Hierover zijn wij nog in gesprek maar dit is zeker geen ‘walk in the park’. Ik kan op dit moment dan ook nog geen verwachting uitspreken wanneer de VSV 2019 beschikbaar zal komen”, zei Gardenier tijdens de vergadering.

Volmachtbeloning

Ook in 2017 leidde de VSV tot wrevel tussen NVGA en verzekeraars. Beide organisaties waren het toen weliswaar snel eens over het document, maar daarna liet de uitrol lang op zich wachten. “Helaas bleek echter ook dat de VSV 2017 werd gebruikt om de volmachtbeloning bijna unaniem te verlagen met als belangrijkste argument een verlaging van het interne kostenniveau”, zei Gardenier daar een jaar geleden over. Volgens de voorzitter zette die “veelal eenzijdige benadering” kwaad bloed in de markt.

Prominent in beeld bij de toezichthouder

Vanochtend maakte Gardenier ook bekend dat in 2018 de volmachtmarkt met 10% groeide. Die heeft nu een marktaandeel van ruim 4 miljard euro. Bovendien daalde de combined ratio van volmachten. De groei heeft echter ook een keerzijde, waarschuwde de NVGA-voorman. “Het belang van onze distributievorm in de totale keten is zo groot geworden dat wij steeds prominenter op de jaarkalender verschijnen bij de toezichthouders DNB en AFM. Dit geldt dus ook voor 2019 waar zowel  DNB als de AFM onderzoeken hebben aangekondigd.”

DNB wil dit jaar vaststellen of de risico’s van het volmachtkanaal adequaat beheerst worden door de verzekeraar. De toezichthouder besteedt daarbij in het bijzonder aandacht aan risico’s in relatie tot datakwaliteit en uitbesteding. “Onvoldoende risicobeheersing van volmachten kan grote financiële consequenties en reputatieschade hebben voor verzekeraars. Tevens zijn er signalen dat volmachtportefeuilles met Nederlandse verzekerden steeds meer worden ondergebracht bij buitenlandse verzekeraars”, citeerde Gardenier de berichtgeving van de toezichthouder. Datakwaliteit en de samenwerking met verzekeraars zal volgens hem ook komend jaar prominent op de NVGA-agenda staan.

Reageer op dit artikel