nieuws

Ondernemingen en rechtspersonen moeten eigenaren vastleggen in register

Branche 1516 PA

Bv’s, niet-beursgenoteerde nv’s en andere rechtspersonen moeten vanaf 2020 hun directe en indirecte eigenaren registreren in het zogenaamde UBO-register. Hierin worden de uiteindelijk belanghebbenden opgenomen. De maatregel is bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan.

Ondernemingen en rechtspersonen moeten eigenaren vastleggen in register

UBO staat voor ultimate beneficial owner, degene die uiteindelijk belanghebbende is van de onderneming. Het register is een Europese maatregel die door alle EU-lidstaten moet worden toegepast op uiterlijk 10 januari 2020. In Nederland treedt het per 1 januari 2020 in werking, blijkt uit het wetsvoorstel dat minister Hoekstra van Financiën naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De namen en het economisch belang van de uiteindelijk belanghebbenden worden via het UBO-register openbaar gemaakt. Het register wordt onderdeel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Criminaliteit tegengaan

Het gaat erom dat de natuurlijke persoon die, al dan niet achter de schermen, bij een onderneming of rechtspersoon aan de touwtjes trekt, bekend is. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals belastingontduiking, corruptie, witwassen van geld en terrorismefinanciering door transparantie over wie de uiteindelijk belanghebbende van een onderneming is.

Niet voor eenmanszaken

De verplichting geldt niet voor alle ondernemingen. Bv’s, niet-beursgenoteerde nv’s en personenvennootschappen zoals maatschappen hebben wel een registratieplicht. Dat geldt ook voor andere rechtspersonen zoals stichtingen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen en coöperaties. Eenmanszaken, VvE’s en beursgenoteerde vennootschappen hebben juist geen registratieplicht.

Reageer op dit artikel