nieuws

OG verdeelt € 5 miljoen winst onder deelnemers

Branche 997

Verzekeraar Onderlinge ’s-Gravenhage heeft over 2018 een fors hoger resultaat behaald dan in 2017: € 44 miljoen, tegen 14 miljoen in 2017. Van de winst wordt € 5 miljoen verdeeld onder deelnemers.

OG verdeelt € 5 miljoen winst onder deelnemers

Een aangepaste beleggingsmix, een verminderde positie in aandelen en een toegenomen positie in (hypothecaire) beleggingsfondsen hebben ervoor gezorgd dat de solvabiliteit in 2018 op 224% van de vereiste solvabiliteit uit is gekomen.

Winst op vastgoed

Het grootste deel van het resultaat van € 44 miljoen is winst op vastgoed dat dit jaar wordt herbelegd. De nieuwe premie en koopsom nam met 9,6% toe tot € 24 miljoen. De waarde van de beleggingen steeg met 5% tot € 2,6 miljard.

Menselijke maat

OG heeft 230.000 deelnemers en een belegd vermogen van ruim € 2,6 miljard. “Onze doelgroep kiest niet alleen voor een product met een laag risico en een gegarandeerd rendement, maar juist ook voor een onderneming die bij hen past als mens of bedrijf”, zegt algemeen directeur Gilbert Pluym. “De menselijke maat en het menselijk contact krijgen daarom nog eens extra nadruk in onze positionering en dienstverlening.”

Nieuwe risico’s

Behalve op de menselijke maat en menselijk contact zet OG in op productinnovatie, positionering, beheerste bedrijfsvoering,  bredere en flexibelere inzet van medewerkers en meer resultaatgericht werken. De verzekeraar richt zich met nieuw te ontwikkelen producten op nieuwe risico’s die ontstaan voor mensen in de tweede fase van hun leven.

Reageer op dit artikel