nieuws

Meer nieuwe leden voor Adfiz

Branche 884

Adfiz kreeg er in 2018 29 nieuwe leden bij. Dat zijn er flink meer dan de 16 kantoren die de brancheorganisatie in 2017 kon inschrijven. Per saldo bleef het ledental min of meer gelijk.

Meer nieuwe leden voor Adfiz

Dat maakt Adfiz bekend in het jaarverslag. Vorig jaar constateerde de belangenorganisatie al dat de trend van een dalend ledenaantal kon worden gekeerd. Dat het totaal aantal leden niet toenam, komt door overnames, fusies en bedrijfsbeëindigingen. Volgens Adfiz vertegenwoordigt de organisatie ongeveer 55% van de particuliere en 85% van de zakelijke markt.

Vaker geraadpleegd

In het jaarverslag schrijft Adfiz bovendien dat de herstructurering van de vereniging vruchten begint af te werpen. “We slagen er steeds beter en makkelijker in om voor ons relevante onderwerpen op de agenda te zetten om zo het debat op gang te brengen en te houden. In deze debatten worden we vaker en eerder door stakeholders geconsulteerd en betrokken bij het ontwikkelen van een aanpak. En we worden vaker geraadpleegd als bron voor kennis en data over de adviesmarkt. Niet alleen door de media, maar ook door stakeholders”, aldus de brancheorganisatie.

Reageer op dit artikel