nieuws

Het gebruik van verzamelbegrippen in de toezichtwetgeving voor de verzekeringssector

Branche Members only 846

Verzamelbegrippen worden veelvuldig gebruikt in de richtlijn Verzekeringsdistributie en de daarmee samenhangende verordeningen evenals in de Wet op het financieel toezicht en de daaruit voortvloeiende lagere regelgeving. Wederom is gebleken dat het sectoroverschrijdende karakter van de Wft en in het bijzonder ook het daarin gebruikte eigen begrippenapparaat in de weg staan aan een soepele implementatie en – erger nog – aan een hanteerbare, toegankelijke en leesbare toezichtwetgeving.

Het gebruik van verzamelbegrippen in de toezichtwetgeving voor de verzekeringssector

Het Verzekerings-Archief, jaargang 96, 1e kwartaal 2019. Auteur: Mr. …