nieuws

Joyce van Dijk (HealthyWoman): ‘Arbodiensten werken vaak te narrow minded’

Branche 1401

Ze is een vrouw met een missie. Joyce van Dijk, oprichter van HealthyWoman, strijdt voor meer vrouwen op de werkvloer in alle lagen, en vooral ook om die daar te behouden. “Als we evenveel premie en belasting betalen, dan vind ik ook dat we recht hebben op een goede gezondheid en op datgene dat goed is voor ons.”

Joyce van Dijk (HealthyWoman): ‘Arbodiensten werken vaak te narrow minded’

Van Dijk (1974) is oprichter van HealthyWoman dat zich als eerste arbodienst voor vrouwen, inzet op re-integratie en preventie. “Wij richten ons op alles wat in het belang is van de vrouwelijke werknemer. We doen preventie en re-integratie, maar geven ook advies, trainen casemanagers, HR en leidinggevenden”, vertelt ze. “Alles is gericht op kennisoverdracht aan de organisatie en de vrouwen zelf om te voorkomen dat vrouwen uitvallen of dreigen uit te vallen.”

Vier levensfasen

Haar bedrijf richt zich op vrouwen in vier levensfasen: de jonge net werkende vrouw, zwangeren en jonge moeders, de vrouw in de overgang en de vrouw die over niet al te lange tijd met pensioen gaat. “Wij bieden vrouwen in alle levensfases interventies aan, individueel en in groepsvorm, als coaching, sporttrainingen, voedingsadviezen en overgangsconsulten om de vrouw bewust te maken van wat ze zelf kan doen om sterk en krachtig te blijven in tijden van grote uitdagingen.”

Specifieke levensfaseproblemen

Als je de spelregels baseert op mannen en dat kopieert voor vrouwen zie je dat het niet werkt

Reden om een arbodienst te beginnen is Van Dijks ervaring dat reguliere arbodiensten geen rekening houden met specifieke levensfaseproblemen en de hormonale impact. “Arbodiensten werken vaak te narrow minded vanuit een heel traditionele manier van denken. Ook binnen organisaties wordt de wereld gecreëerd door het mannenbrein. Als je de spelregels baseert op mannen en dat kopieert voor vrouwen zie je dat het niet werkt.” Ze trekt een parallel met hart- en vaatziekten. “Inmiddels weten we dat vrouwen andere symptomen hebben.”

Hormonale veranderingen

Van Dijk geeft aan altijd naar de mentale en fysieke gesteldheid van de vrouw te kijken. “We zien nooit alleen maar het hoofd of het lichaam, maar de vrouw als geheel.” De statistieken wijzen uit dat jonge moeders en vrouwen van rond de 50 het vaakst uitvallen. “Je ziet gedurende alle levensfasen onder vrouwen hoger verzuim dan onder mannen en een significant hoger verzuim wanneer de hormonale veranderingen het grootst zijn: tijdens de zwangerschap, het eerste jaar na de bevalling en tijdens de overgang.”

Stereotype beeld van vrouwen

Joyce van Dijk maakt gehakt van het stereotiepe beeld dat vrouwen het zwakke geslacht zijn en dat ze emotioneel zijn. “Ik draai het om: als je je organisatie meer de kleur geeft van de vrouw, zul je zien dat het verzuim waarschijnlijk redelijk gelijk wordt met dat van mannen. Daarom maken wij onderscheid tussen mannen en vrouwen, levensfase en hormonale impact.”

Rust is killing voor de overgang, want dat verergert de klachten

Met de toename van het aantal werkende vrouwen, neemt ook de uitval toe. De grootste vraag bij HealthyWoman komt op dit moment van vrouwen die in de overgang zitten. Degenen die uit de running zijn of dreigen te raken, hebben vaak te maken met klachten als slecht slapen, depressieve gevoelens, onzekerheid en angstaanvallen. Burn-out is dan al snel de diagnose. “Dat is echt een containerbegrip geworden. Als vrouwen bij de bedrijfsarts komen met dit soort klachten, wordt vaak gedacht dat ze veel voor de kiezen hebben. Aan de overgang wordt voorbijgegaan; dát is geen ziekte. Burn-out betekent dat rust nodig is. Rust is echter killing voor de overgang, want dat verergert de klachten.”

Leefstijlpatronen doorbreken

De levensfase-experts van HealthyWoman plakken het ‘label’ wel op de overgang als daar aanleiding voor is, waarna een interventieaanbod volgt. Met de overgangsconsulent van HealthyWoman wordt vastgesteld welke klachten zijn toe te wijzen aan de overgang. “En er wordt doorgenomen wat je kunt doen om leefstijlpatronen te doorbreken en zodoende je aan te passen aan de veranderingen die je ondergaat. Hierbij kun je denken aan aanpassingen op het gebied van voeding, ritme, mindset, communicatie, ventilatie, kleding, bewegen, enzovoort.”

Winst behalen met preventie

Goed voor jezelf zorgen is het advies dat Joyce van Dijk geeft aan vrouwen. “Als je jong bent, heb je behoorlijk wat veerkracht en als je jezelf dan verwaarloost, kom je er redelijk mee weg. Als je wat ouder bent – vanaf je 40e – ga je daar de rekening voor betalen. Daarom is het van belang om te zorgen voor een omgeving, waar interventies worden aangeboden, liefst preventief. Met preventie is veel winst te behalen.”

HealthyWoman richt zich vooral op organisaties waar veel vrouwen werkzaam zijn, zoals zorg- en schoonmaakorganisaties, maar ook multinationals bieden hun medewerkers een preventiepakket aan of maken gebruik van het re-integratieaanbod. Een aantal verzekeraars werken graag mee en een enkele vergoedt de kosten vanuit een cofinancieringsmodel.

Jonge en toekomstige vaders

HealthyMan is een nieuwe poot van het bedrijf. “We willen ons ook op mannen gaan focussen. De combinatie werken en privé gaat ook steeds meer voor mannen een rol spelen. Zij lopen op een gegeven moment ook tegen grenzen aan. Bedrijven bieden vaker voor jonge en toekomstige vaders een training aan.”

Vrouwelijk leiderschap

Een andere focus is vrouwelijk leiderschap. “We ontwikkelen daarvoor nieuwe programma’s.” Van Dijk geeft aan dat topvrouwen – “zij geven immers leiding aan een team” – in hun organisatie een rol kunnen vervullen om goed voor andere vrouwen te zorgen. “Je ziet dat vrouwelijke leidinggevenden vrouwen hoog in het vaandel hebben staan en inzien dat je als goede aantrekkelijke werkgever een omgeving moet creëren waarin mannen én vrouwen goed gedijen.”

Reageer op dit artikel