nieuws

Groeiend Scildon pleit voor level playing field met ‘buitenlandse volmachten’

Branche 1761

Levensverzekeraar Scildon dringt aan op een level playing field met volmachten die gebruikmaken van een buitenlandse risicodrager. In het jaarverslag suggereert de verzekeraar dat er momenteel geen gelijk speelveld is omtrent de kwaliteit van het toezicht en de eisen en kosten die daaruit voortvloeien. De verzekeraar waarschuwt bovendien dat de ORV-markt steeds meer een ‘prijsmarkt’ wordt, waarbij de verdiensten op lange termijn uit het oog dreigen te raken.

Groeiend Scildon pleit voor level playing field met ‘buitenlandse volmachten’

Scildon merkt dat de marktomstandigheden voor ORV’s niet gemakkelijk zijn. “De huizenmarkt is in diverse regio’s min of meer ‘op slot’ geraakt, de hypotheekmarkt is hierdoor gedaald. Omdat het merendeel van de ORV’s hypotheekgerelateerd is, is hier een daling zichtbaar. Het afschaffen van de verplichte ORV per 2018 bij een Nationale Hypotheek Garantie (NHG) heeft de negatieve invloed op de afzet van ORV’s nog eens versterkt”, schrijft de verzekeraar in het jaarverslag.

Volmachten

De dochteronderneming van het Britse Chesnara gebruikt het verslag ook om twee zorgen te uiten. “Scildon ziet in de ORV-markt opvallende prijsdalingen die niet altijd verklaarbaar lijken. De markt wordt in deze meer en meer een ‘prijsmarkt’ waarbij het langetermijnrendement in het geding kan komen. Een tweede opvallende ontwikkeling is de sterke marktpositie van ‘gevolmachtigden’, partijen die op de Nederlandse markt opereren maar waarbij buitenlandse verzekeraars als risicodrager fungeren. Scildon dringt in deze aan op een ‘level playing field’ waar het de kwaliteit van het toezicht en de daaruit voortkomende eisen en kosten betreft.”

Groei in kernactiviteiten

Uit het jaarverslag blijkt dat het eerste volledige kalenderjaar onder de nieuwe naam een verlies opleverde van 1 miljoen euro. Volgens Scildon een gevolg van negatieve herwaarderingen en verliezen op vastrentende waarden.  Scildon groeide in 2018 wel in de drie kernactiviteiten ORV, beleggingsverzekeringen en collectief pensioen. Het aantal polissen in de portefeuille met 4 procent toe tot 177.000.

Het omzetvolume aan nieuwe, premiebetalende verzekeringen steeg met 35 procent. Het aantal koopsommen daalde daarentegen licht. Op het gebied van collectief pensioen steeg de omzet inclusief waardeoverdrachten met 45 procent. Wat betreft overlijdensrisicoverzekeringen nam het aantal nieuwe polissen met 18 procent toe en steeg de premieomzet met 9 procent.

Reageer op dit artikel