nieuws

Edward Hollander over TAF: ‘Aandelenconstructie was niet alledaags, wel de beste optie’

Branche 6567

Voordat TAF verkocht werd aan investeerder Parcom had Edward Hollander indirect ruim 90% van de aandelen van het bedrijf in handen. De broer van directeur Nicole Hollander noemt de daarvoor gekozen constructie in een interview met zakenblad Quote “wellicht niet heel alledaags, maar gezien de omstandigheden wel de beste optie”. Naar schatting leverde de verkoop van TAF hem ruim € 250 miljoen op.

Edward Hollander over TAF: ‘Aandelenconstructie was niet alledaags, wel de beste optie’

Het is niet de eerste keer dat Quote schrijft over de rol die Edward Hollander, de broer van TAF-directeur Nicole, in het bedrijf zou spelen. Een publicatie eind 2018 waarin het zakenblad een ophanden zijnde verkoop van het verzekeringsbedrijf meldde en stelde dat Edward de scepter zou zwaaien bij TAF en risicodrager Quantum Leben, deed Nicole Hollander af als ‘geruchten en roddels’. Volgens Quantum Leben-directeur Martin Kampik speelde Edward Hollander geen rol in het bedrijf.

Wie is die man?

Uit een interview dat Quote vandaag met Edward Hollander publiceert, blijkt een ander beeld. Hollander had indirect ruim 90% van de aandelen van TAF in handen en de verkoop aan Parcom zou hem ruim € 250 miljoen hebben opgeleverd. Dat duidt op meer dan een bijrol, al zegt Hollander in het interview zelf opnieuw dat zijn bijdrage klein is. “Sommige mensen op kantoor kennen mij niet. Als ik er rondloop, vragen ze: ‘Wie is die man?’”

In een reactie op het Quote-interview van haar broer zegt Nicole Hollander tegen am:web dat bezit van de aandelen en bestuurlijke zeggenschap twee verschillende dingen zijn. Edward verricht zo’n 8 uur per week ondersteunende werkzaamheden voor TAF, zegt ze. “Dat was voor de verkoop zo en dat is nu zo. Daarin is niets veranderd.”

Bestuurderstoetsing

Quote beschrijft hoe 46,25% van de aandelen op naam stond van een bv waarvan Edwards vrouw bestuurder is. Nog eens 46,25% zat in een bv waarvan Nicole bestuurder is en waar nog een stichting boven hangt. De suggestie dat deze constructie was gekozen om niet getoetst te hoeven worden door de AFM (de toezichthouder voert bestuurderstoetsingen uit bij meerderheidsaandeelhouders), wuift Edward Hollander weg. “Daar heeft het niets mee te maken. De AFM is altijd op de hoogte geweest van onze structuur, daar is altijd transparant over gecommuniceerd”, zegt hij tegen Quote.

De constructie zou zijn gekozen toen hij nog in de nasleep zat van het faillissement van zijn intermediairbedrijf. Zijn huidige vrouw kon volgens Edward toen de aandelen van zijn vader overnemen. Tot de verkoop bleven die op haar naam staan. “Wellicht niet heel alledaags, maar gezien de omstandigheden wel de beste optie.”

McDonald’s

Edward Hollander zegt er niet de toegevoegde waarde van in te zien om uit te leggen wat de precieze redenen zijn voor de ondoorzichtige aandelenstructuur. Hij ziet evenmin de noodzaak om zichtbaar te zijn als aandeelhouder. “Als je bij McDonald’s eet, vraag je je toch ook niet af wie de aandeelhouders zijn.”

Buitenstaanders

TAF-directeur en zus Nicole zegt tegen am:web eveneens geen reden te zien om de aandeelhoudersstructuur met de buitenwereld te delen. Ze snapt dat buitenstaanders de rol van Edward Hollander bij het bedrijf als vreemd bestempelen. Volgens haar is dat beslist niet de reden geweest om TAF te verkopen. Ze is blij met de nieuwe eigenaar en gelooft dat ze samen TAF verder kunnen laten groeien. “We werken hartstikke goed samen met Parcom.”

Geen risico

Over zijn zus zegt Edward tegen Quote dat ze een keihard werkende en slimme zakenvrouw is. “Ik denk dat het succes van TAF voor 80 tot 90 procent voor haar rekening en die van haar team komt. Maar ze houdt niet van risico nemen en is ook minder op geld gericht.”

Nicole zegt zich daar ‘wel in te herkennen’. Als ze anders in elkaar had gestoken, had ze wellicht meer aandelen zelf willen hebben. De TAF-directeur is ook na de verkoop nog minderheidsaandeelhouder van de ORV-aanbieder. En, zegt ze: “Ik ben niet minder geworden van de verkoop aan Parcom.”

Reageer op dit artikel