nieuws

Centrale banken presenteren aanbevelingen voor duurzamer financieel systeem

Branche 335

Klimaatverandering is een bedreiging voor het financiële stelsel. Volgens het Network for Greening the Financial System (NGFS) is het daarom belangrijk dat ook de financiële sector zich inzet om de doelstellingen uit het klimaatakkoord van Parijs te halen. Het NGFS wordt gevormd door de centrale banken en toezichthouders uit 36 landen. Ze hebben dinsdag vier aanbeveling gepresenteerd om de transitie naar een duurzame economie te bespoedigen.

Centrale banken presenteren aanbevelingen voor duurzamer financieel systeem

De leden kwamen dinsdag bijeen in Parijs, vandaag publiceerden ze hun aanbevelingen aan alle centrale banken en toezichthouders.

Aanbevelingen

  1. Integreer klimaatgerelateerde risico’s in het toezicht op de financiële stabiliteit en in microprudentieel toezicht. Beoordeel klimaatgerelateerde financiële risico’s in het financiële stelsel en integreer deze in het prudentiële toezicht.
  2. Veranker duurzaamheidsfactoren in het eigen portefeuillebeheer . Hoewel elk land zijn eigen institutionele afspraken hanteert, spoort het NGFS de centrale banken aan om in hun eigen bedrijfsvoering het goede voorbeeld te geven.
  3. Dicht de data-kloof. Het NGFS beveelt overheden aan om data te delen die van belang is voor klimaatrisicobeoordeling (Climate Risk Assessment – CRA), waar mogelijk in een openbaar dataregister. Een gezamenlijke werkgroep oprichten van betrokken partijen om bestaande datakloven te dichten, is dan ook een goede stap volgens het NGFS.
  4. Vergroot het bewustzijn en de intellectuele slagkracht en bevorder technische assistentie en kennisdeling . Het NGFS roept centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen op om hun interne capaciteit uit te breiden en samen te werken, om zo beter te kunnen begrijpen hoe klimaatgerelateerde factoren zich vertalen naar financiële risico’s en kansen. 

DNB

Voorzitter van het NGFS is Frank Elderson, bestuurder bij DNB. In een verklaring zegt hij dat het lastig is om de financiële risico’s van klimaatverandering te analyseren. “Toch is het belangrijk om nú actie te ondernemen. Met deze aanbevelingen nemen de leden van het NGFS gezamenlijk het voortouw om het financiële stelsel over de landsgrenzen heen en zelfs wereldwijd te verduurzamen. Zolang de temperatuur en de zeespiegel – en daarmee de klimaatgerelateerde financiële risico’s – blijven stijgen, moeten centrale banken, toezichthouders en financiële instellingen de lat steeds hoger leggen om deze risico’s het hoofd te bieden en het financiële stelsel te verduurzamen.”

Reageer op dit artikel