nieuws

Branche schetst profiel opvolger Van Vroonhoven bij AFM: bestuurder met oog voor consument die ruimte laat aan de markt

Branche 2604

Een menselijke bestuurder, integer, met een consumentenhart, die een goede werkrelatie nastreeft met de financiële sector. Zo zou de profielschets eruit komen te zien voor de opvolger van Merel van Vroonhoven als belangenorganisaties uit de branche die zouden mogen opstellen. Op de wensenlijst voor de nieuwe AFM-voorzitter staat onder andere oog voor de belangen van de consument, hard optreden tegen niet-integer gedrag, ruimte laten aan de markt en meer horizontaal toezicht.

Branche schetst profiel opvolger Van Vroonhoven bij AFM: bestuurder met oog voor consument die ruimte laat aan de markt

De Autoriteit Financiële Markten is zich volgens Adfiz-directeur Enno Wiertsema in de periode dat Van Vroonhoven aan het roer stond meer en meer gaan baseren op inzichten uit de (gedrags)wetenschap in plaats van op “sentimenten en beeldvorming”. “Deze lijn moet absoluut worden voortgezet, net als het verder gaan met de ontwikkeling van elektronisch toezicht”, aldus Wiertsema.

Aandacht voor de relatie

Toezichthouder AFM kondigde gisteren het vertrek van voorzitter Van Vroonhoven aan. Zij wil zich op een carrière in het speciaal onderwijs storten. “Onder leiding van Van Vroonhoven heb ik de AFM altijd meegemaakt als een organisatie die echt bereid is om het gesprek aan te gaan. Ook over moeilijke vraagstukken. Ze heeft zichtbaar aandacht voor de relatie en verschuilt zich niet. Ze reageert nooit vanuit macht maar altijd vanuit verantwoordelijkheden. Ik waardeer dat zeer”, zegt Wiertsema.

Kordaat

Ook Maaike Verhoef, secretaris van de Nederlandse Vereniging van Hypothecair Planners (NVHP) heeft lovende woorden. Volgens haar is Van Vroonhoven een “menselijke bestuurder die meer via de dialoog dan via circulaires de werking van de financiële sector  probeerde te verbeteren”. En Richard Weurding, directeur van het Verbond van Verzekeraars roemt haar om haar “open manier van communiceren”. “Tegelijkertijd trad zij kordaat op. Ook heeft zij nadrukkelijk oog gehad voor de ontwikkelingen op het gebied van innovatie en de impact daarvan op de dienstverlening aan klanten binnen de financiële sector.”

Iemand die de financiële sector goed kent en zich vooral wil richten op het bewaken van de belangen van de consument

Gedragstoezicht

Kritischer is Rob Goedhart die met stichting Geldbelangen consumenten bijstaat bij conflicten met banken en verzekeraars. Volgens Goedhart luistert de AFM onder Van Vroonhoven te veel naar de financiële sector. “De AFM moest gedragstoezichthouder worden. Hoe belaagt de verzekeraar of bank de consument? Als dat niet goed was dan merkten we daarvan het nodige tijdens de periode van Theodor Kockelkoren. Sinds zijn vertrek hebben we er nooit meer iets van gemerkt.”

Jan Kees de Jager

Goedhart suggereert dat Jan Kees de Jager wellicht een geschikte opvolger is. In ieder geval wil hij iemand met gezag. En het moet iemand zijn met een consumentenhart, zegt hij. “Natuurlijk met respect voor de noodzakelijkheid van financiële instellingen. Maar iemand die met kracht aan de slag gaat als er misstanden zijn.”

Belangen van de consument

Dat laatste sluit aan bij de profielschets van Verhoef van de NVHP. “Iemand die de financiële sector goed kent en zich vooral wil richten op het bewaken van de belangen van de consument”, antwoordt ze op de vraag wie Van Vroonhoven moet opvolgen. “Volstrekte integriteit en bereidheid om onbevooroordeeld argumenten te wegen”, noemt ze belangrijke eigenschappen voor de nieuwe voorzitter.

Oog voor de mens

Ook Wiertsema (Adfiz) wil liefst een AFM-voorzitter “die net als Van Vroonhoven oog heeft voor de mens”. Haar opvolger moet een goede werkrelatie met de sector nastreven en gevoel hebben voor de dagelijkse praktijk in de financiële sector.”

Horizontaal toezicht

Weurding (Verbond) hoopt dat onder een opvolger “de goedlopende dialoog richting meer horizontaal toezicht” kan worden voortgezet. Verzekeraars benaderen en informeren in dit model met meer zelfregulering de toezichthouder proactief. “Dit draagt bij aan een aantrekkelijke sector voor klanten, medewerkers, aandeelhouders, politiek en toezichthouders, kortom: de samenleving als geheel.”

Niet het beste jongetje van de klas

Op het wensenlijstje van Wiertsema (Adfiz) staat “terugkeren, of misschien wel doorgroeien, naar de essentie van effectief toezicht: controleren, bewaken en ingrijpen bij misstanden”. Hij wil dat de AFM richting geven overlaat aan de politiek en dat de markt invulling kan geven aan het wet- en regelgeving.

Daarnaast hoopt hij dat de AFM werk gaat maken van Europese harmonisatie. “We moeten niet altijd in alles het beste jongetje uit de klas willen zijn. Het is geen bezwaar dat we wat voorlopen op de rest van Europa, maar het moet niet te ver gaan, dan wordt het schadelijk voor onze handel.”

Aandacht voor onderhoud

De NVHP verlangt van de AFM dat die snel en hard optreedt tegen niet-integer gedrag. Zo kan het vertrouwen in de sector worden versterkt, hoopt Verhoef. Daarnaast pleit ze voor de stimulering van “maatregelen die leiden tot een situatie waarbinnen consumenten duurzaam beter inzicht hebben in hun financiële positie”. Dat zou onder meer moeten door meer aandacht voor onderhoud van afgesloten financiële producten, aldus Verhoef.

Terug naar de roots

Goedhart (Geldbelangen) hoopt dat de AFM onder een nieuwe voorzitter terugkeert naar de roots. “De AFM is ontstaan omdat begin deze eeuw de regering constateerde dat de consument per definitie de zwakste is omdat er een grote kennisbias is tussen de financiële sector en de consument”, stelt hij. De opdracht voor Van Vroonhovens opvolger wordt daarom wat hem betreft: de belangen van consumenten weer behartigen.

Reageer op dit artikel