nieuws

‘Accent in software verschuift van advies naar onderhoud’

Branche 1200

Softwareontwikkelaars richtten zich de afgelopen jaren vooral op software die in de adviesfase wordt gebruikt, maar zullen de komende periode juist hun accent leggen op software die tussenpersonen ondersteunt bij onderhoud van contracten. Dat constateert bureau DFO in de jaarlijkse Rapportage onderzoek Financiële Software 2019.

‘Accent in software verschuift van advies naar onderhoud’

Volgens DFO wordt de beschikbaarheid van goede software en de manier waarop die wordt gebruikt, bepalend voor de marktpositie van het intermediair. Het bureau doet sinds 2011 jaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van software voor financiële advieskantoren. Een van de bevindingen in het rapport is dat ontwikkelaars zich meer en meer gaan richten op onderhoudssoftware in plaats van adviessoftware.

Stilzitten is niet te verdedigen

Ook Jeroen Oversteegen, directeur van de Nationale Hypotheekbond, ziet die trend. “Zowel in de civiele rechtspraak als in de uitspraken van de geschillencommissie KiFiD is te zien dat de eisen aan de adviseur op het gebied van onderhoud steeds scherper worden gesteld. Ook bij DNB en AFM neemt de aandacht voor het belang van goede nazorg toe”, aldus Oversteegen.

Volgens hem ontstaat er een scheiding: ontwikkelaars die het initiatief voor onderhoud bij de klant leggen en software die de adviseur het initiatief voor onderhoud laat nemen. “Adviseurs die onvoldoende aandacht besteden aan onderhoud zullen door de nieuwe applicaties hun portefeuilles zien eroderen. Stilzitten bij onderhoud betekent gewoon de belangen van je klanten niet goed behartigen. Dat is niet te verdedigen nu er juist goede en betaalbare oplossingen zijn om dat onderhoud goed uit te voeren.”

Beste pakketten

DFO vergeleek veertien pakketten van veertien aanbieders. In de categorie adviessoftware kwam Findesk van Topicus als beste uit de bus. Portefeuillesignalen van de Nationale Hypotheekbond kreeg de beste beoordeling onder de pakketten van vergelijkingssoftware. Online Pro van Online Groep bleek dit jaar de beste administratiesoftware.

Reageer op dit artikel