nieuws

Verbond: Kijk kritisch naar voorwaarden rechtsbijstandverzekering

Branche 2680

Het Verbond van Verzekeraars adviseert consumenten om zich bij de keuze van een rechtsbijstandsverzekering te verdiepen in kosten die verzekeraars maximaal vergoeden als de consument zelf een rechtshulpverlener wil kiezen in geval van een gerechtelijke of administratieve procedure.

Verbond: Kijk kritisch naar voorwaarden rechtsbijstandverzekering

Het Verbond doet deze oproep naar aanleiding van een televisie-uitzending van Kassa. Het Vara-consumentenprogramma kreeg in de afgelopen maanden tientallen klachten van consumenten over hun rechtsbijstandverzekering. Verzekeraars blijken vaak een te lage vergoeding te geven wanneer een verzekerde kiest voor een eigen advocaat, terwijl ze de zaak wel wonnen bij de rechter of tuchtorgaan.

Kritiek op DAS en Achmea

In de uitzending van Kassa uitten verzekerden van DAS en Achmea kritiek op de handelswijze van hun verzekeraar. Zij kregen toen ze een eigen advocaat inschakelden een vergoeding voor het voeren van juridische procedures, die bij lange na de kosten niet dekte.

Verzekerden kunnen voor het voeren van een procedure een beroep doen op hun verzekeraar. Wanneer de eigen jurist van de verzekeraar een noodzakelijke procedure niet kan voeren, kan gebruikgemaakt worden van een zogeheten netwerkadvocaat, waar de verzekeraars afspraken mee hebben gemaakt. In die gevallen is geen maximumbedrag van toepassing. Dat is wel het geval wanneer gekozen wordt voor een eigen rechtshulpverlener. De vergoedingen en voorwaarden verschillen overigens per verzekeraar. Verzekeraars kiezen voor het instellen van maximumbedragen om de kosten in de hand te houden.

Voorlichting over vergoeding

Het Verbond van Verzekeraars heeft zijn leden opgeroepen nog eens kritisch te kijken naar de voorlichting over de vergoeding. Verzekeraars informeren via website, polisvoorwaarden en verzekeringskaart hoeveel ze in welke gevallen maximaal vergoeden aan een externe rechtshulpverlener. Bij sommige verzekeraars is er keuze voor een hogere vergoeding van een externe rechtshulpverlener tegen een hogere premie.

Vrije advocaatkeuze

In de Vara-uitzending uitte oud-advocaat Ton Steinz kritiek op de verzekeraars, die in zijn ogen zo’n laag bedrag beschikbaar stellen voor een eigen rechtshulpverlener wordt gekozen. Dit belemmert de vrije advocaatkeuze. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft zowel in 2013 als 2016 bepaald dat het recht op de vrije advocatenkeuze wettelijk verplicht is en niet belemmerd mag worden door te lage vergoedingen.

Reageer op dit artikel