nieuws

Verbond gaat in gesprek met CIS over gebruik Centraal Informatie Systeem

Branche 3123

Het Verbond van Verzekeraars gaat met de stichting CIS in gesprek over het gebruik van de database van de stichting, waarin claims van verzekerden staan geregistreerd. Verzekeraars gebruiken dit Centraal Informatie Systeem ten onrechte om klanten te weigeren.

Verbond gaat in gesprek met CIS over gebruik Centraal Informatie Systeem

Dit kwam naar voren in de uitzending van het Vara-consumentenprogramma Kassa. Verzekeraars registeren schadeclaims in een gezamenlijke database die wordt beheerd door Stichting CIS. Met deze CIS-database kunnen verzekeraars misbruik tijdens de acceptatie van nieuwe klanten constateren, en controleren of de klant eerlijk is over zijn schadeverleden.

Bovengemiddeld risico

In  de uitzending kwam een verzekerde aan het woord die een rechtsbijstandverzekering werd geweigerd, omdat ze een bovengemiddeld risico zou vormen. De vrouw wilde via haar tussenpersoon ING een rechtsbijstandverzekering afsluiten. Die werd echter geweigerd omdat de vrouw in vijf jaar tijd maar liefst tien claims zou hebben ingediend, zo zou blijken uit het informatiesysteem van CIS.

In de praktijk bleek het in vijf gevallen om een claim te gaan en in de andere gevallen om een vraag over een schade die werd gesteld aan een verzekeraar, waarbij geen vergoeding is uitbetaald. Het ging om informatieverzoeken bij Nationale-Nederlanden, Allianz en Univé. De informatieverzoeken bleken alle ten onrechte als claim te zijn vastgelegd.

Eerlijk over schadeverleden

Richard Weurding van het Verbond van Verzekeraars benadrukte in de televisie-uitzending dat in de database alleen claims mogen worden vastgelegd. “Niets meer en niets minder.” Verzekeraars mogen de database alleen gebuiken om vast te stellen of een klant eerlijk is geweest over zijn schadeverleden. “Bij de acceptatie mogen verzekeraars niet blind varen op CIS-data. Ze moeten verder kijken dan hun neus lang is en transparant zijn naar de klant over hun afwegingen”, aldus Weurding in de uitzending.

18 miljoen claims

In totaal zijn rond de 18 miljoen claims geregistreerd in de CIS-database. Hoeveel hiervan geen echte claims zijn, is volgens stichtingsdirecteur Anne van Doorn, die eveneens in de Kassa-uitzending aan het woord kwam, onduidelijk.

Reageer op dit artikel