nieuws

Rijk neemt mogelijk afscheid van ING na witwasaffaire

Branche 1247

De witwasaffaire heeft ertoe geleid dat ING na 2020 mogelijk geen huisbankier meer is van het rijk. Er komt een nieuwe aanbestedingsprocedure, waarin strengere voorwaarden komen te staan waar de winnende bank aan moet voldoen.

Rijk neemt mogelijk afscheid van ING na witwasaffaire

Het is de bedoeling dat de overeenkomst kan worden opgezegd als de bank wordt veroordeeld voor misstanden of, net als ING vorig jaar, daarvoor een schikking treft. Dat meldt minister van Financiën Wopke Hoekstra. Hij komt daarmee tegemoet aan een breedgedragen wens in de Tweede Kamer. Veel Kamerleden waren verbolgen dat het nog lopende contract met ING niet kon worden ontbonden wegens de witwasaffaire waarvoor de bank een regeling trof met het Openbaar Ministerie.

Automatische verlenging

De overeenkomst met ING over het betalingsverkeer van het Rijk loopt volgend jaar af. In het contract is een optie opgenomen tot automatische verlenging maar daarvan maakt Hoekstra dus geen gebruik. Wel kan de bank gewoon weer meedingen naar de opdracht. Europese regels bieden volgens Hoekstra geen ruimte om de bank op grond van de witwasschikking uit te sluiten.

De minister kijkt nog wel of uitsluiting op grond van een ernstige beroepsfout bij toekomstige aanbestedingen mogelijk is. Er moet dan wel sprake zijn van grove misstappen waardoor de integriteit van de betreffende financiële instelling in twijfel kan worden getrokken.

Eisen rijksoverheid

De nieuwe aanbesteding neemt volgens Hoekstra ongeveer een jaar in beslag. De bewindsman merkt wel op dat het aantal partijen dat aan alle eisen van de rijksoverheid kan voldoen, in de praktijk altijd beperkt is gebleken.

Reageer op dit artikel