nieuws

Premieomzet Achmea nadert € 20 miljard, met name door groei in zorg

Branche 4862

Achmea heeft afgelopen jaar fors geprofiteerd van de verkoop van vergelijker Independer. De verzekeraar zag de winst over 2018 met € 99 miljoen toenemen ten opzichte van een jaar eerder. De premieomzet steeg met 3% en tikt bijna de € 20 miljard aan. Die groei komt met name voor rekening van de zorgverzekeringen.

Premieomzet Achmea nadert € 20 miljard, met name door groei in zorg

Achmea boekte over 2018 € 315 miljoen winst, tegenover € 216 miljoen in 2017. De verkoop van Independer aan uitgever De Persgroep leverde een grote bijdrage aan dat resultaat. Achmea kon door die transactie € 167 miljoen bij het nettoresultaat optellen. Ook het operationeel resultaat (van € 349 miljoen naar € 391 miljoen) en het resultaat voor belastingen (van € 322 miljoen naar € 566 miljoen) lieten een stijgende lijn zien.

Willem van Duin, voorzitter van de raad van bestuur, spreekt van een goed jaar. Volgens hem hebben investeringen in eerdere jaren geresulteerd in een betere online service aan klanten en in de laagste kostenratio’s in de markt. “De goede resultaten over 2018 geven ons het vertrouwen dat we onze ambities ook in de toekomst gaan realiseren”, aldus Van Duin.

Lager resultaat Schade & Inkomen

De premieomzet van het bedrijf steeg met 3% naar € 19.918 miljoen. Die groei kan voor een groot deel worden toegeschreven aan een hogere omzet uit de basiszorgverzekeringen (+6%). Schade & Inkomen groeide 2%, door zowel portefeuillegroei als premieverhogingen. Dat het operationeel resultaat in dit segment desondanks lager uitviel (€ 97 miljoen tegenover € 166 miljoen in 2017), komt door gedaalde beleggingsopbrengsten. In Leven daalden de premie-inkomsten (-9%). Met de komst van het algemeen pensioenfonds stopte de verzekeraar met de verzekerde pensioenregeling.

Combined ratio stabiel

Tegenover premiegroei in Schade & Inkomen stond ook een toename van de bedrijfskosten met 3%. Volgens Achmea komt dat vooral door investeringen in digitalisering van de klantbediening en door investeringen om de schadelast terug te dringen.

De combined ratio op schadeverzekeringen kwam in 2018 uit op 96,0%, hetzelfde percentage als een jaar eerder. Zonder januaristormen zou de verzekeraar uitgekomen zijn op 92,8%. De combined ratio op inkomensverzekeringen bleef eveneens nagenoeg gelijk: 93,2% (2017: 93,3%).

Basiszorg blijft verlieslatend

De basiszorgverzekering is nog steeds verlieslatend. In 2017 trof Achmea een verliesvoorziening van € 108 miljoen. Had de verzekeraar dat niet gedaan dan was het resultaat over afgelopen jaar negatief geweest. Voor komend jaar denkt Achmea genoeg te hebben aan een verliesvoorziening van € 21 miljoen. De premie van de basisverzekering ligt in 2019 “meer richting kostendekkend niveau”, aldus de jaarcijfers. Het resultaat uit aanvullende zorgverzekeringen steeg door een lager zorggebruik dan in 2017.

Reorganisatie op koers

In 2018 verlieten 700 fte de Achmea-panden. Een groot deel daarvan komt voor rekening van Independer (292 fte). Ruim twee jaar geleden maakte de verzekeraar bekend met 2.000 medewerkers minder verder te willen in 2020. Op dit moment is het aantal werknemers met 1.500 gedaald. De reorganisatie is daarmee vergevorderd, aldus Achmea.

De solvabiliteit van Achmea kwam eind 2018 uit op 203%. Eind 2017 was dat 191%.

Reageer op dit artikel