nieuws

Meer vrouwen in leidinggevende posities

Branche 1478

Het aantal vrouwen in leidinggevende posities groeit. Het totaal aandeel vrouwen in managementteams is gestegen van 24 naar 29 procent. Dat komt naar voren in het jaarlijkse rapport ‘Women in business’ van Grant Thornton over vrouwen in het bedrijfsleven. Nederland zit met 28 procent dicht bij dit gemiddelde, maar neemt op de internationale ranglijst een 21e plaats in.

Meer vrouwen in leidinggevende posities

Het rapport van Grant Thornton verschijnt in aanloop naar Internationale Vrouwendag op vrijdag 8 maart. Er is geen specifiek onderzoek gedaan naar het aandeel vrouwen in leidinggevende functies in de verzekeringssector.

am: top 75 powervrouwen

Wel is duidelijk dat ook het aantal vrouwen in topposities in de Nederlandse verzekerssector toeneemt. Vanmiddag wordt de am: top 75 powervrouwen bekendgemaakt tijdens het event am:vrouwen bij Achmea in Zeist. Bijna 150 vrouwen waren in de race voor een plek op de lijst die voor het zesde achtereenvolgende jaar is samengesteld om daarmee vrouwen in de verzekeringssector zichtbaarder te maken.

In Nederland heeft 83 procent van de bedrijven ten minste één vrouw in een leidinggevende positie en dat komt overeen met het wereldwijde gemiddelde. In 2018 was dit fors lager, namelijk 56 procent. Wereldwijd wordt 29 procent van de senior functies in het bedrijfsleven ingenomen door vrouwen. Dat is weliswaar 5 procent meer dan in 2018, maar is ten opzichte van 15 jaar geleden maar 10 procent meer. De meeste groei zat dus in 2018.

Proces gendergelijkheid langzaam

“Het streven naar gendergelijkheid is een langzaam proces gebleken, maar we zien wel een sterke wijziging in het afgelopen jaar”, zegt  Francesca Lagerberg, Global Leader Network Capabilities bij Grant Thornton. “Het lijkt erop dat gendergelijkheid door het internationale bedrijfsleven eindelijk serieus wordt genomen. Hopelijk is dit niet een tijdelijke verandering en zet deze tendens echt door.”

Hoewel het aantal vrouwen in senior posities toeneemt, is een plaats aan het hoofd van de boardroomtafel voor veel vrouwen nog ver weg. Slechts 15 procent van CEO’s of managing directors wereldwijd is vrouw. In Nederland is dat 17 procent. De meeste topfuncties die vrouwen bekleden in Nederland, liggen op het gebied van HRM (22 procent) en CFO (25 procent).

Geen ‘nee’ durven zeggen

Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen het lastig vinden om naast hun kerntaken op het werk, tijd vrij te maken voor ontwikkeling van hun eigen vaardigheden om succesvol te zijn in hun leiderschapspositie. “Mogelijk hangt dit samen met geen ‘nee’ durven zeggen of wellicht cijferen zij zichzelf weg op korte termijn ten faveure van de groep”, zegt Karin van Wijngaarden, Partner Assurance bij Grant Thornton in Nederland in een toelichting. “Blijkbaar zijn vrouwen zich dus bewust van wat hen kan helpen, maar kiezen ze er toch voor om hun huidige werktaak te vervullen en kiezen ze minder voor de lange termijn en hun eigen positie. Ze kiezen daarmee dus eerder voor het bedrijf dan voor henzelf. Misschien doen zij zichzelf daarmee in sommige gevallen tekort.”

Bedrijven ondernemen geen acties

Van Wijngaarden pleit voor nader onderzoek hiernaar. “Mede ook omdat uit het onderzoek voor Nederland blijkt dat bij 25 procent van de bedrijven geen concrete acties worden ondernomen ter bevordering van vrouwen aan de top. Overigens blijkt uit het onderzoek dat vrouwen vooral vinden dat de werkgever in hen moet investeren en dat mannen vooral vinden dat de oorzaak van minder vrouwen aan de top gevonden moet worden in minder netwerkmogelijkheden en minder beschikbare financiële ruimte bij vrouwen.”

 

Reageer op dit artikel