nieuws

Klaas Knot: Nu tijd om fiscale voordelen eigen woning verder uit te faseren

Branche 5188

De aanhoudende groei van de Nederlandse economie maakt structurele aanpassingen mogelijk en ook noodzakelijk. Dat zei president Klaas Knot van De Nederlandsche Bank (DNB) donderdagochtend bij de presentatie van het jaarverslag over 2018. Hij uitte opnieuw zijn zorgen over de woningmarkt en het uitblijven van een nieuw pensioenakkoord.

Klaas Knot: Nu tijd om fiscale voordelen eigen woning verder uit te faseren

Knot verwacht dat de economische groei komende jaren afvlakt, maar voor een nieuwe recessie hoeft volgens hem niet worden gevreesd. In 2018 kwam de groei van de Nederlandse economie uit op 2,5% (tegen 3% in 2017). Onze conjuncturele pieken zijn in vergelijking met buurlanden doorgaans hoog en de dalen diep. En daarom acht Knot de tijd rijp voor structurele hervormingen. “Nu het goed gaat, moeten we zorgen dat onze economie bestand is tegen toekomstige schokken.”

Pensioenstelsel kraakt

De DNB-baas zei ontevreden te zijn over de voortgang in het pensioendossier. “Hervorming is hard nodig. Het is van onverminderd belang om het pensioenstelsel aan te laten sluiten bij de arbeidsmarkt en verschillen tussen generaties te overbruggen.” Hij pleit voor een snelle afschaffing van de doornseesystematiek en meer maatwerk in het beleggingsbeleid.

Hij kreeg bijval van directielid Job Swank, verantwoordelijk voor financiële stabiliteit. “Het stelsel kraakt. Mensen hebben te hoge verwachtingen, 70% van het eindloon zit nog altijd in de hoofden van mensen. Dat ligt niet binnen bereik met de huidige premies, de huidige rente en de levensverwachting.”

Gegarandeerd koopkrachtig pensioen kan niet

DNB noemt het “een grote teleurstelling” dat kabinet en sociale partners er vorig jaar niet in zijn geslaagd een akkoord te sluiten. Swank: “Nu zijn we pleisters aan het plakken en is er continu gekrakeel over de rekenrente.”

“Het is ook lastig”, realiseert Swank zich. Volgens hem liggen er te veel eisen op tafel. “Bij nieuwe onderhandelingen moeten keuzes gemaakt worden, want die optelsom aan eisen kun je niet honoreren. Een gegarandeerd koopkrachtig pensioen kan gewoon niet met de huidige premie.”

Gelijker speelveld koop en huur

Een andere grote zorg van DNB blijft de woningmarkt. Knot: “Het beter laten functioneren van de woningmarkt is van groot belang. Huizenprijzen fluctueren in Nederland meer dan in andere landen.” Er moet volgens de DNB-president meer gebouwd worden. Vooral op de huurmarkt schiet het aanbod tekort. Een gelijker speelveld met de koopsector kan de vrije huursector een impuls geven, aldus Knot. “Het zou helpen als we de fiscale voordelen van de eigen woning verder uitfaseren. Het aanscherpen van de leennormen kan de woningmarkt nog van een extra impuls voorzien”, doelde hij op het verlagen van de maximale LTV, iets waar DNB al jaren voor pleit.

Knot constateerde daarnaast dat de politiek al belangrijkste stappen heeft genomen. “De versnelling van de afbouw van de hypotheekrenteaftrek is uiteraard door ons verwelkomd. Maar we zijn nog niet klaar. Weinigen zullen de woningmarkt als stabiel beoordelen.”

Compliment voor verzekeraars

In het jaarverslag constateert de centrale bank dat Nederlandse verzekeraars worden geconfronteerd met een verzadigde markt en scherpe concurrentie. DNB stipt het belang aan dat risico’s verzekerbaar blijven. “Hier past een divers landschap van verzekeraars bij”, aldus het jaarverslag.

Directielid Else Bos, verantwoordelijk voor toezicht op verzekeraars en pensioenfondsen, gaf in een toelichting de Nederlandse verzekeraars een compliment. “Verzekeraars hebben zich goed aangepast aan Solvency II. De solvabiliteit is afgelopen jaar opgelopen en ze hebben veel gedaan aan kostenbesparing.”

Vivat

Over de wenselijkheid van het mogelijke verdwijnen van een grote maatschappij van de markt, in het geval een Nederlandse verzekeraar concurrent Vivat zou inlijven, liet ze zich niet uit. “Over Vivat kan ik twee dingen zeggen. Consolidatie is een middel en geen doel. Als er knelpunten zijn, kan consolidatie een oplossing zijn, en als een eigenaar een reden heeft om een verzekeraar te verkopen, moet hij dat doen. Uiteraard zijn wij bij dat proces betrokken, met het oog op de bescherming van de deelnemers.”

Reageer op dit artikel