nieuws

Indra Frishert en Odette Bakker (Dazure): ‘Vertrouwen in mensen is niet het sterkste punt in deze branche’

Branche 7942

Na het einde van vrouwenverzekeraar Onna-Onna is Dazure het meest prominente verzekeringsbedrijf met vrouwen in de hoofdrol. In het licht van de am:top 75 verzekeringsvrouwen reisde am: af naar Breda voor een gesprek met directieduo Indra Frishert en Odette Bakker. Over de balans tussen feminiene en masculiene waarden in een organisatie, het belang van kaders en het gebrek aan liefde voor bestaande klanten.

Indra Frishert en Odette Bakker (Dazure): ‘Vertrouwen in mensen is niet het sterkste punt in deze branche’

Bij binnenkomst op het hoofdkwartier, een gezellige etage in hartje Breda, is direct duidelijk hoe volmachtbedrijf en productontwikkelaar Dazure de brug wil slaan naar de consument. Een medewerker moet die morgen even tijd hebben gevonden om de interviewer op een letterbord speciaal welkom te heten. Met persoonlijke, klantgerichte dienstverlening en initiatieven als de Positive Finance Day wil Dazure een omslag bereiken in het denken over de branche, dat in de beleving van commercieel directeur Frishert en algemeen directeur Bakker nog veelal negatief is. Het heeft er in elk geval mede voor gezorgd dat Indra Frishert (rechts op de foto) al enkele jaren in de am:top 75 van topvrouwen in de verzekeringsbranche siert.

Am:hoofdredacteur Jannie Benedictus maakte onlangs heel wat los op LinkedIn toen ze haar verbazing uitsprak over twee jonge vrouwen die op een terras luidkeels uitspraken niet in de situatie te willen komen dat ze ooit moeten in plaats van willen werken. Kunnen jullie iets met die visie op werk?
Frishert: “Mijn eerste reactie zou zijn dat ieder dat voor zich moet weten. Zelf vind ik dat je door te werken in een relatie, zeker met kinderen, meer gelijkwaardig bent. Aan de andere kant heb ik ook vrouwen in mijn omgeving die door thuis te blijven juist een betere balans in het gezin weten te bereiken. Het nadeel daarvan is wel dat je minder met je partner kunt levelen.”

Bakker: “Het is belangrijk dat je als vrouw niet direct achter komt te staan. Daarvoor is het stimuleren van financiële zelfstandigheid heel belangrijk. Zeker bij jonge mensen kan het natuurlijk ook prima zijn dat je nog geen passie voor iets hebt gevonden. Om bezig te blijven is het belangrijk om iets te doen wat je leuk vindt.”

Buiten het werk moeten werknemers ook dealen met life events als het krijgen van kinderen of het leveren van mantelzorg. Hoe faciliteer je dat als werkgever?
Frishert: “Wij zijn zelf enkele jaren geleden een kinderopvang begonnen. Op een gegeven moment zaten daar 12 kinderen van ons team op. Ik bekijk het graag vanuit het individu, wat heeft hij of zij nodig? Zo hadden we een medewerker die in verband met een scheiding de ene week fulltime en de andere week parttime wilde werken. Prima, want tegelijkertijd was ze ook bereid om wel eens wat in de avond te doen als dat per se nodig was. Meedenken levert heel loyale medewerkers op, maar daarvoor is het wel belangrijk dat je elkaar vertrouwt.”

Bakker: “Het gaat erom dat je mee laveert in de levens van je mensen. In de persoonlijke coachingstrajecten die we van tijd tot tijd hebben voor onze medewerkers besteden we daar ook aandacht aan. Wat is er nodig en wat speelt thuis? Door daar aandacht aan te besteden gaat het werk makkelijker.”

Jullie doen geen beoordelingsgesprekken. Waar stuur je dan op als werkgever, op output?
Frishert: “Natuurlijk is dat voor ons bedrijf met 20 man personeel wat makkelijker om te zeggen dan voor een groter bedrijf. Maar sowieso geldt dat als een werknemer privé niet goed in zijn vel zit hij of zij ook niet optimaal presteert in zijn of haar werk. Door daar wel aandacht aan te besteden kun je als bedrijf enorm groeien. Ik geloof daar meer in dan dat je allemaal hokjes bedenkt waarbinnen je mensen moeten blijven.”

Bakker: “Vertrouwen in mensen is niet het sterkste punt in deze branche. Wil je op een ondernemende manier werken dan moet je ook een bepaald vertrouwen in elkaar hebben. Dat is lastig, want juist doordat de branche zo overgereguleerd is, word je daartoe niet gestimuleerd.”

De focus zou veel meer moeten liggen op diversiteit binnen bedrijven dan op een balans tussen mannen en vrouwen

In het licht van am:vrouwen: hoe houden jullie bij Dazure de balans tussen feminiene en masculiene eigenschappen op de werkvloer?
Frishert: “Als je puur kijkt naar het aantal mannen en vrouwen is de balans er meer dan vroeger, want toen zaten er alleen maar vrouwen en nu werken hier ook een aantal mannen. Maar op die manier ernaar kijken vind ik eigenlijk heel ouderwets. De directie wordt gevormd door twee vrouwen, maar juist omdat we verschillen qua feminiene en masculiene eigenschappen zijn we complementair aan elkaar.”

Bakker: “Het masculiene vertaalt zich meer in overselling, het met een vanzelfsprekendheid kunnen presenteren van iets, ook al ben je lang niet zo zeker als het lijkt. Indra heeft dat meer dan ik. Ik blijf meer op de achtergrond en geef van daaruit mijn visie. Binnen een organisatie heb je beide eigenschappen nodig, dus je moet weten wat je precies zoekt als je mensen aanneemt.”

Frishert: “De focus zou veel meer moeten liggen op diversiteit binnen bedrijven dan op een balans tussen mannen en vrouwen.”

Dazure bestaat inmiddels ruim 10 jaar. Hoe hebben jullie het bedrijf zien veranderen?
Frishert: “We zijn in 2008 echt als pioniers begonnen. Het was net voor de crisis dus de eerste jaren was er weinig geld. In eerste instantie waren we een pure productontwikkelaar en was VCN onze volmachtpartner. Het volmachtdeel zijn we uiteindelijk toch zelf gaan doen om ook het deel automatisering in handen te krijgen mede op basis van actuariële uitgangspunten.”

Bakker: “Vijf jaar geleden ontstond er een groeispurt. We worden nu echt gezien in de branche, wat ook komt doordat we hebben gekozen om als nichespeler met ORV en inkomen actief te zijn. Dat had als voordeel dat we echt als een rebel over de bühne kwamen. Nu zijn we veel meer een gevestigde partij, die ook te maken heeft met groei aan regelgeving en toezicht.”

Door in gesprek met je klanten te blijven haal je de angel uit de discussie maar kun je je nog steeds baseren op het kader

Is het te doen om als kleine partij aan al die regels te voldoen?
Frishert: “Juist wel. Je wordt er creatief van. Niet voor niets hebben wij in het verleden voor UMG hun PARP-dossiers (Product Approval and Review Process) gedaan. Juist als je heel veel producten hebt lopen is het lastig om er van een afstand naar te kijken. Het probleem is dat er geen kader is. Er ligt een open norm die je als verzekeraar en distributeur samen zo goed mogelijk moet invullen. Daar zijn wij als kleine productontwikkelaar in gespecialiseerd.”

Toch loopt het nogal eens mis met producten in de uitkeringsfase, met name als je kijkt naar AO-verzekeringen. Waar ligt dat aan?
Bakker: “Het gaat met name mis in de communicatie. Door in gesprek met je klanten te blijven haal je de angel uit de discussie maar kun je je nog steeds baseren op het kader.”

Frishert: “Zelf hadden we een tijd terug een klant wiens partner door een postnatale depressie zelfmoord had gepleegd 23 maanden na het sluiten van de ORV, waar de voorwaarden daarvoor een uitsluiting gaven tot 24 maanden. Door in gesprek te blijven ging de risicodrager toch tot uitkering over.”

Bakker: “Je moet bij het ontwerpen van zo’n product ook rekening houden met fluctuatie in inkomen. Dat is lastig, weten wij uit eigen ervaring. We ontwierpen onze GoedIdee Inkomensgewenningsverzekering die het inkomensverlies bij scheiding opving. Dat risico was te dragen door een aflopende uitkering, maar adviseurs vonden het toch te lastig. Het product kon niet worden opgenomen in de adviessoftwarepakketten en dan ben je niet zichtbaar voor de adviseurs.” 

Kunnen AO-producten niet veel simpeler worden gemaakt?
Frishert: “Aan de ene kant wel, als je kijkt naar bijvoorbeeld de voorwaarden. Het versimpelen daarvan zou al veel kunnen helpen. Aan de andere kant is een AOV een lastig ding. Je hebt te maken met continu veranderende wet- en regelgeving en een uitkering voor de lange termijn. Je ziet steeds meer partijen die daarom met dekkingen komen tegen critical illness, die heel plat gezegd alleen uitkeren als er een deel van je lichaam uitvalt dat essentieel is voor het werk dat je doet. Persoonlijk zie ik daar richting de doelgroep zzp’ers meer in dan in een verplichte verzekering.”

Je kunt het wat mij betreft eigenlijk niet verkopen dat je voor nieuwe klanten een lage premie in rekening brengt en voor je bestaande klanten niet

Jullie hebben een prominente rol gespeeld in de discussie over gedaalde ORV-premies. Kun je het als verzekeraar of adviseur wel goed doen in dat soort kwesties?
Frishert: “Je doet het nooit helemaal goed, want ook in Kassa wees de presentatrice erop dat onze ORV er in een bepaalde situatie duurder uit kwam. Dat klopt, want je kunt niet op elk moment in de tijd de allergoedkoopste zijn.”

Bakker: “Het gaat erom dat je over de gehele linie een reële premie vraagt. Je hebt het over een verzekering die vaak 30 jaar loopt en waarbij bijvoorbeeld met de dalende sterftecijfers in de toekomst geen rekening wordt gehouden. Daar zouden verzekeraars wat mee moeten doen. Wij hebben al vijf keer de premie verlaagd van onze GoedIdee ORV en we zijn er nog steeds.”

Frishert: “Wat vooral uit deze kwestie naar voren komt is het gebrek aan aandacht dat verzekeraars blijkbaar nog steeds hebben voor bestaande klanten, terwijl het daar eigenlijk om zou moeten draaien. Je kunt het wat mij betreft eigenlijk niet verkopen dat je voor nieuwe klanten een lage premie in rekening brengt en voor je bestaande klanten niet.”

Bakker: “Tegelijkertijd moeten we ook oppassen dat de discussie niet doorslaat. Zoals een woordvoerder van NN ook zei: het massaal aanpassen van ORV-premies kan ook tot gevolg hebben dat bij sommige mensen juist de premie omhoog moet omdat hun risico juist is toegenomen. Een terechte constatering waar je als verzekeraar duidelijk over moet zijn in je communicatie.”

Wat is de voornaamste winst van het feit dat je mocht aanschuiven bij Kassa?
Frishert: “Dat je kunt laten zien dat er ook goede dingen gebeuren in de branche. Het beeld is nogal negatief. Door zelf het goede voorbeeld te geven, hoop je dat er ook meer aandacht komt voor de positieve zaken.”

Ben jij er ook bij op donderdagmiddag 7 maart?

am:vrouwen is dé ontmoetingsplek voor vrouwelijke managers in de financiële dienstverlening, gevorderd dan wel startend.
Er zijn nog enkele tickets beschikbaar voor het event dat donderdagmiddag 7 maart wordt gehouden bij Achmea in Zeist. Meld je aan op: Vrouwen.amweb.nl

 

Reageer op dit artikel