nieuws

Herstellen adviesbevoegdheid: route via nieuw Wft-diploma blijft open

Branche 7948

Adviseurs die niet op tijd hun PE-examen hebben gehaald en daardoor hun adviesbevoegdheid kwijt zijn geraakt, kunnen die straks op twee manieren terugkrijgen. Nieuw is de mogelijkheid een bijzonder examen te doen, maar het ministerie van Financiën en het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD) willen ook de weg openhouden via het opnieuw behalen van de initiële examens.

Herstellen adviesbevoegdheid: route via nieuw Wft-diploma blijft open

Dat is de uitkomst van de internetconsultatie van het ministerie van Financiën over de Wijziging Regeling eindtermen en toetstermen examens financiële dienstverleners Wft. De nieuwe regeling wordt begin komende week gepubliceerd in de Staatscourant.

Daarin wordt nadrukkelijk ook de weg via het opnieuw halen van het initiële diploma opengehouden. Eerder deze maand ging het CDFD er nog van uit dat alleen het bijzonder examen de adviesbevoegdheid kon doen herleven. De regeling bleek op dat punt echter niet duidelijk. Bovendien liep de consultatie op dat moment nog.

Met spoed adviesbevoegd

“Een vakbekwaamheidsdiploma blijft altijd geldig, maar de bevoegdheid om te adviseren vervalt als een diplomahouder zijn PE-examen niet tijdig heeft behaald. De manier om de adviesbevoegdheid voor het reeds behaalde diploma te laten herleven is het behalen van een bijzonder examen”, licht CDFD-directeur Erik Mulder de gewijzigde regeling toe. “Het bijzonder examen kan gedurende één examenweek per vier maanden worden afgelegd. In de toelichting in de regeling is verhelderd dat een diplomahouder ook opnieuw hetzelfde diploma kan halen om adviesbevoegdheid te verwerven. Deze mogelijkheid bestaat het hele jaar.”

Mulder noemt de weg via het opnieuw halen van het Wft-diploma vooral nuttig voor mensen die vanwege hun werk met grote spoed adviesbevoegd willen worden en niet kunnen wachten op de eerste gelegenheid waarop een bijzonder examen kan worden afgelegd. Volgens Mulder is die route wel moeilijker: de initiële examens zijn zwaarder.

Inhoud bijzonder examen

In de regeling is niets veranderd over de inhoud van de bijzondere examens. Die gaan bestaan uit vragen over recente ontwikkelingen, aangevuld met een casus over generieke vaardigheden en competenties die voor de desbetreffende beroepskwalificatie relevant zijn. Het zwaartepunt ligt daarbij op de relevante ontwikkelingen uit de laatste PE-periode. Maximaal een kwart van het bijzonder examen bestaat uit generieke vaardigheden en competenties. Die worden bekend verondersteld bij elke vakbekwame financieel adviseur, aldus Mulder.

Aantal kandidaten onbekend

De eerste bijzondere examens vinden plaats in juni 2019. Het CDFD kan geen inschatting maken van hoeveel adviseurs gebruik zullen maken van die mogelijkheid. “Er bestaat geen ervaring met dit examen”, zegt Mulder. “Het betreft maximaal het aantal mensen dat wel een vakbekwaamheidsdiploma heeft, maar niet tijdig een PE-examen heeft behaald.” Een deel van die diplomahouders stopt omdat ze met pensioen gaan of de financiële sector verlaten, verwacht de CDFD-directeur. “Het is moeilijk te zeggen of adviesonbevoegde diplomahouders zich zullen inschrijven voor een bijzonder examen en zo ja in welk jaar.”

Reageer op dit artikel