nieuws

Gevolgen van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars

Branche Members only 760

Met de inwerkingtreding van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars is er een einde gekomen aan de overlap die er voorheen bestond ten aanzien van enkele instrumenten ter sanering en liquidatie van verzekeraars. Dat komt de overzichtelijkheid ten goede. Bovendien zorgt de introductie van één afwikkelingsregeling voor een flexibeler systeem, zodat de belangen van polishouders alleen maar beter beschermd kunnen worden. Dat schrijft docent en onderzoeker Noortje Lavrijssen in de meest recente uitgave van het Verzekerings-Archief.

Gevolgen van de Wet herstel en afwikkeling van verzekeraars