nieuws

CPB Meer goedkopere woningen als gemeenten inzetten op meer bouwlocaties

Branche 492

Het vergroten van het aantal locaties waar mag worden gebouwd is belangrijk om de betaalbaarheid van wonen structureel te verbeteren. Dat stelt het Centraal Planbureau (CPB) in zijn vandaag verschenen publicatie ‘Het bouwproces van nieuwe woningen’.

CPB Meer goedkopere woningen als gemeenten inzetten op meer bouwlocaties

Gemeenten staan in de optiek van het CPB meer nieuwbouw toe als ze er financieel van profiteren. “Nu hebben ze te weinig prikkels om in te stemmen met bouwplannen, omdat bestaande bewoners daar vaak niet op zitten te wachten en er geen financiële voordelen voor de gemeenten tegenover staan.”

Duurdere woningen

Gemeenten hebben wel invloed op de kwaliteit van woningen en op de plek waar ze worden gebouwd. “Ze stellen daar vaak hoge eisen aan. Zo komen er niet meer, maar vooral duurdere woningen”, aldus de onderzoekers in het rapport. Gemeenten die willen bijdragen aan de betaalbaarheid van woningen hebben die mogelijkheid al. Zo kunnen zij bijvoorbeeld flexibel zijn bij onderhandelingen over woningbouwprojecten en kunnen procedures en de bouwfase worden verkort.

Woningbouw wordt afgeremd

Ook provincies kunnen volgens het CPB een rol spelen bij het betaalbaar maken van woningen. “Zij schatten de vraag naar woningen nu regelmatig lager in dan gemeenten en marktpartijen, waardoor woningbouw wordt afgeremd.”

Hypotheekrenteaftrek

De onderzoekers stellen dat het rijk een grotere rol op zich kan nemen bij het creëren van voldoende locaties waar gebouwd kan worden en in zijn beleid – bijvoorbeeld rond hypotheekrenteaftrek en de rol van corporaties – rekening houden met de effecten daarvan op de woningbouw. “Meer en sneller bouwen gaat wel ten koste van de kwaliteit van de omgeving.”

Reageer op dit artikel