nieuws

Brexit: moeten adviseurs portefeuilles oversluiten?

Branche 2885

Een brexit zonder nadere afspraken tussen EU en het Verenigd Koninkrijk kan voor adviseurs betekenen dat ze op stel en sprong portefeuilles van Britse verzekeraars moeten gaan oversluiten. Dat bleek bij een minisymposium over de gevolgen van het naderende vertrek van de Britten uit de EU.

Brexit: moeten adviseurs portefeuilles oversluiten?

Hoe en wanneer de brexit plaatsvindt, is nog steeds onduidelijk. Ook voor adviseurs die zakendoen met Britse verzekeraars zijn er nog tal van onduidelijkheden. De SAR trachtte onlangs verheldering te bieden met een brexit-symposium. Een van de sprekers was Cees de Jong van het Amsterdam Centre for Insurance Studies. Hij gaf aan dat het eenvoudig is wanneer een Britse verzekeraar na de brexit geen nevenvestiging in een EU-land heeft en geen vergunning in dat land. “Als een aanbieder uit het VK geen vergunning heeft, moet de adviseur actie ondernemen. Bemiddelen mag dan niet meer. Dat geldt ook voor een gevolmachtigd agent”, aldus De Jong. “Heb je een volmacht van een Engelse verzekeraar die zich niet binnen een van de EU-lidstaten heeft gevestigd met een vergunning, dan mag je niet meer voor die verzekeraar optreden.”

Bestaande portefeuille oversluiten

De Jong is ook duidelijk over hoe je moet omgaan met een bestaande portefeuille van een niet-vergunninghoudende verzekeraar. “Je mag niet meer bemiddelen. Er is wel iets geregeld voor portefeuille-overdrachten, maar wanneer ingevolge de Wft-bepaling de verzekeraar geen vergunning heeft, mag je die portefeuille niet bedienen. Maar ik denk dat je er in overleg met die verzekeraar wel uitkomt. Die zal dan de portefeuille waarschijnlijk prijs moeten geven en dan zul je die posten moeten oversluiten. Dat lijkt me een praktische oplossing.”

Een verzekeraar uit het VK kan er uiteraard wel voor zorgen dat hij ook na de brexit een vergunning heeft, bijvoorbeeld door een vestiging te openen op EU-grondgebied.

Reageer op dit artikel