nieuws

Bovemij overtreedt complianceregels

Branche 8171

Bovemij heeft de complianceregels overtreden bij enkele activiteiten in het verzekeringsbedrijf. De Raden van Commissarissen van Bovemij kregen daarvan een interne melding, waarna in opdracht van de raden een extern, onafhankelijk en gespecialiseerd kantoor onderzoek doet.

Bovemij overtreedt complianceregels

Wat precies speelt wil woordvoerder Leon Tops niet kwijt. “Dat is onderwerp van onderzoek, maar het is wel duidelijk dat er iets niet goed is.” Hij wil eveneens niet ingaan op de vraag of onderzoek wordt gedaan naar een of meer personen. “Wij doen in dit dossier geen mededelingen over individuele personen.”

Transparantie

De verzekeraar, die actief is in de mobiliteitsbranche, is zelf naar buiten gekomen met de overtredingen, vanuit oogpunt van transparantie. In een verklaring meldt het bedrijf “dat de melding en opvolging een direct gevolg is van interne regels en externe voorschriften waar Bovemij zich als financiële instelling aan moet houden”. Bovemij staat zoals alle financiële instellingen onder toezicht van DNB en AFM.

Externe accountant

Bovemij geeft aan direct DNB, AFM en de externe accountant op de hoogte te hebben gebracht van de melding en van de opzet van het nu lopende onderzoek. Daarbij is de onafhankelijkheid, zorgvuldigheid en integriteit van het onderzoek benadrukt. Tops benadrukt dat nog niet duidelijk is wanneer de onderzoeksresultaten verwacht worden.

Versneld maatregelen

Inmiddels heeft de Nijmeegse verzekeraar vooruitlopend op de definitieve uitkomst van het onderzoek versneld maatregelen genomen, waaronder invoering van nog striktere interne procedures en verscherpt toezicht ten behoeve van compliance, integriteit en beheersing van risico’s. Ook zijn maatregelen genomen om de administratieve organisatie te versterken. Deze maatregelen zijn opgenomen in een verbeterplan, dat met toezichthouders en aandeelhouders is gedeeld.

Reageer op dit artikel