nieuws

Principeakkoord sociaal plan Klaverblad Verzekeringen

Branche 2210

De vakbonden en Klaverblad Verzekeringen hebben een principeakkoord bereikt over een sociaal plan. Dit plan vangt de gevolgen op voor de medewerkers die hun baan verliezen als gevolg van een op handen zijnde reorganisatie.

Principeakkoord sociaal plan Klaverblad Verzekeringen

Deze reorganisatie treft circa één op de vier medewerkers en is in november al aangekondigd. De verzekeraar  in Zoetermeer acht de herschikking nodig om ‘als zelfstandige, toekomstbestendige verzekeraar te kunnen focussen op de klantwens en gezonde groei’.

Sociaal plan voorgelegd

Het sociaal plan heeft een looptijd van drie jaar en is na overleg met de vakbonden FNV, CNV Vakmensen en De Unie en Klaverblad Verzekeringen tot stand gekomen. De vakbonden hebben het plan met een positief advies ter goedkeuring voorgelegd aan de leden. Medewerkers van Klaverblad Verzekeringen zijn inmiddels geïnformeerd over de inhoud van het akkoord.

In het sociaal plan is opgenomen dat een medewerker die het risico loopt om boventallig te worden, in een vroeg stadium gebruik kan maken van voorzieningen in het kader van loopbaanbegeleiding. Hierbij wordt zowel naar interne als externe mogelijkheden gekeken. Het doel hiervan is om zoveel mogelijk gedwongen ontslagen te voorkomen.

Extra budget loopbaanbegeleiding

Voor medewerkers die boventallig worden is extra budget voor loopbaanbegeleiding beschikbaar. Dat kunnen zij tijdens de herplaatsingsperiode van twee tot acht maanden inzetten. Bij gedwongen vertrek voorziet het sociaal plan daarnaast in een marktconforme ontslagvergoeding.

“In het sociaal plan staat het belang van onze medewerkers voorop”, zegt algemeen directeur Peter Paul Barth. “We helpen onze medewerkers verder in hun loopbaan, ook als dat niet meer bij Klaverblad kan.”

Reageer op dit artikel