nieuws

Nu ook woekerpolischeck en WOZ-scan in nazorgmodule CFD

Branche 4079

De Commissie Financiële Dienstverlening (CFD) heeft de afgelopen najaar gelanceerde nazorgmodule uitgebreid met drie nieuwe scans. Adviseurs kunnen nu ook gebruikmaken van een woekerpolischeck, een WOZ-scan en een scan voor particuliere schadeverzekeringen.

Nu ook woekerpolischeck en WOZ-scan in nazorgmodule CFD

Door de woekerpolisclaimscan in te vullen, zien klanten of het zin heeft hun polis aan te melden voor een aanvullende claim. In de scan wordt uitgelegd wat het verschil is tussen een individuele en een collectieve claim. Ook volgt een advies wat het best past bij de situatie de klant. De WOZ-scan laat zien of het indienden van een WOZ-bezwaarschrift bij de gemeente zin heeft.

Verdienmodel

Deze twee nieuwe scans automatiseren volgens CFD-voorzitter Edwin Herdink niet alleen de nazorg, maar bieden ook een extra verdienmodel. De organisatie werkt in het woekerpolisdossier samen met WoekerClaims.nl. Claims die worden aangemeld via een intermediair en resulteren in een succesvol afgeronde claimprocedure, leveren de adviseur 15% op van de succesfee van de claimclub.

Voor de WOZ-scan heeft CFD de handen ineengeslagen met Bezwaarmaker.nl. Als uit de scan blijkt dat een bezwaar kansrijk is, kan de klant gratis een procedure starten. Adviseurs ontvangen € 40 per succesvol afgeronde zaak. Loopt een bezwaar op niets uit, dan neemt Bezwaarmaker dat risico voor zijn rekening.

15 scans

Daarnaast is een scan voor schadeverzekeringen voor particulieren toegevoegd aan de module. Hiermee kunnen klanten inzicht krijgen in de noodzaak om bepaalde schadeverzekeringen weer eens tegen het licht te houden.

CFD lanceerde de nazorgmodule afgelopen november. Adviseurs kunnen klanten geautomatiseerd aanschrijven en ze uitnodigen om een zelftest te doen. Na deze uitbreiding bevat het product 15 scans. De belangenvereniging kondigt aan in de komende periode meer onderdelen aan het pakket te willen toevoegen.

Reageer op dit artikel