nieuws

Nieuwe Sociale Agenda voor de verzekeringsbranche: ‘Medewerker moet plan B hebben’

Branche 3676

De werkgelegenheid in de verzekeringssector krimpt en de gevraagde arbeid verandert. Dat vergt aandacht van werkgevers en werknemers. Wie preventie predikt, dient daar zelf ook naar te leven. Dus moeten verzekeraars hun medewerkers handvatten geven om duurzaam inzetbaar te blijven. Zowel binnen als buiten de branche. Vakorganisaties FNV Finance, De Unie en CNV Vakmensen hebben met het Verbond van Verzekeraars een nieuwe Sociale Agenda voor de sector opgesteld. De Sociale Agenda 2019-2021 vervangt de vorige agenda die liep vanaf 2014. Bij het Verbond praatten Verbondsdirecteur Richard Weurding, FNV Finance-vakbondsbestuurder Gerard van Hees en Egmond Borgdorff, directeur HR-beleid en arbeidsmarkt bij Achmea over de ambities van de Sociale Agenda.

Nieuwe Sociale Agenda voor de verzekeringsbranche: ‘Medewerker moet plan B hebben’

De eerste Sociale Agenda was in 2014 een unicum voor de branche en de vakorganisaties. En het was nodig. De financiële crisis was nog niet uitgedoofd, de woekerpolisaffaire had het imago van de sector bezoedeld en de digitalisering vrat gaten in de werkgelegenheid. De Sociale Agenda 2014-2018 moest verzekeraars en medewerkers bewust maken van het feit dat de werkgelegenheid in de sector terugloopt, dat er een verplaatsing gaande is van procesmatig, taakgericht werk, naar projectmatig werk. Dat er andere skills gevraagd worden en dat werknemers gemotiveerd moeten worden om zelf hun arbeidsmarktwaarde te onderhouden.

Kritische massa

Daar zijn goede resultaten behaald. Zestig procent van de verzekeraars voert inmiddels actief beleid op het gebied van duurzame inzetbaarheid. “Mensen worden zenuwachtig als ze anderen zien bewegen”, zegt vakbondsman Van Hees. “Dat is de kritische massa die je nodig hebt voor zo’n veranderingsproces.” Hoewel de kleine en middelgrote verzekeraars nog enige hulp kunnen gebruiken, is de tijd van bewustwording volgens Weurding voorbij. “Met deze tweede agenda zetten we een handelingsperspectief neer. We maken onze ambities concreter. We geven meer richting om ook binnen de bedrijven tot maatwerk te komen. Het is sociale innovatie.”

We geven meer richting om ook binnen de bedrijven tot maatwerk te komen. Het is sociale innovatie

Concreter

In de nieuwe agenda hebben de sociale partners concretere ambities uitgesproken voor de komende drie jaar. Ambities zoals het faciliteren van interne en externe ontwikkelingsmogelijkheden, het aanbieden van arbeidsvoorwaarden met meer ruimte voor maatwerk, en een beloningspraktijk die beter strookt met het beloningsbeleid. Het Verbond gaat initiatief nemen om ook de 40 procent zonder actief beleid te bereiken. “Het online platform verzekerjeinzet.nl wordt gevuld met best practices, we organiseren opnieuw bijeenkomsten over duurzame inzetbaarheidsthema’s als ontwikkelgericht leidinggeven, strategische personeelsplanning met HR-verantwoordelijken en leidinggevenden in de sector, op die manier proberen we iedereen verder te krijgen.”

Van Hees voelt ook verantwoordelijkheid voor de effectuering van de agenda. “Wij bouwen verder aan faciliteiten zodat de kleinere bedrijven die geen professionele HRM-afdeling er gebruik van kunnen maken”, verklaart de vakbondsbestuurder.

Cao

De Sociale Agenda is volgens Van Hees geen papieren tijger. Tekenend vond hij het dat de vorige editie als eerste bijlage was toegevoegd in het cao-voorstel dat Achmea aan de vakbonden stuurde. Toen Van Hees met Nationale-Nederlanden onderhandelde over een bedrijfs-cao, werden de onderwerpen uit de sociale agenda puntsgewijs afgelopen. “Het weerspiegelt de volwassen arbeidsverhoudingen in onze sector. Die zijn niet gepolariseerd”, zegt Van Hees.

Wendbaarheid

Achmea is een van de voorlopers in duurzame inzetbaarheid van de medewerkers. “Medewerkers hebben vaak geen idee hoe snel de wereld en de inhoud van functies verandert”, zegt HR-directeur Borgdorff.  “Bedrijven moeten wendbaarder worden, maar medewerkers moeten ook wendbaarder worden. En medewerkers moeten gaan nadenken over een plan B.” Achmea begon daarom de Verder-campagne, bedoeld om werknemers bewust te maken van het belang duurzaam inzetbaar te zijn en het hele instrumentarium te tonen dat de verzekeraar beschikbaar heeft om de arbeidsmarktwaarde van de medewerkers op peil te houden.

Er ontstaat steeds meer interne doorstroom. Dat is niet altijd wat de manager wil zien

Zorgen dat medewerkers het ook echt oppakken was de volgende stap. “We hebben daar onder andere loopbaanadviseurs voor ingezet. Ook waren we een van de eerste bedrijven met een arbeidsmarkt-apk en daarnaast krijgen medewerkers  drie inzetbaarheidsdagen per jaar. Die mogen ze gebruiken om zich te oriënteren op volgende functies, binnen of buiten de organisatie. We hebben dus een heel palet aan interventies ontwikkeld.” Borgdorff benadrukt dat hun campagne zich ook richt op de managementlaag. “Er ontstaat steeds meer interne doorstroom. Dat is niet altijd wat de manager wil zien, want die wil graag z’n medewerkers behouden. We maken ze duidelijk dat opleiding en ontwikkeling in het belang is van de organisatie en de medewerkers.”

Negatieve connotatie

Dat Achmea vorig najaar het traditionele beoordelingsgesprek afschafte, past in dezelfde denkwijze. In plaats van terugkijken, wordt persoonlijke ontwikkeling en toekomstperspectief een belangrijker uitgangspunt. Een afdeling mag zelf bepalen op welke manier dat geëvalueerd wordt. Het vooruitkijken in functioneringsgesprekken juicht Van Hees toe. “Het idee dat drie jaar lang niets aan je ontwikkeling doen een negatieve connotatie krijgt, helpt dat mensen zich bewust worden van hun inzetbaarheid.”

Aanzien

Een ander groot onderdeel van de nieuwe Sociale Agenda is het aanzien van de branche. Borgdorff wil jong talent laten zien dat er aantrekkelijke bedrijven schuilgaan onder het stoffige verzekeringsimago. Want naast een krimpende werkgelegenheid heeft de sector ook te maken met veel moeilijk vervulbare vacatures. De race om de schaarse online marketeers, ICT’ers, data-analisten wordt ook gelopen met andere sectoren. Inmiddels staat bijna de helft van alle vacatures in de branche langer dan drie maanden uit. Dus moet de verzekeringsbranche zich volgens Weurding beter positioneren.

Topinkomens

“Dit kleeft al langer aan de sector. Terwijl als mensen hier eenmaal werken, dan blijven ze juist lang hangen. Dat komt omdat het werk heel divers en leuk is. Die externe positionering willen we versterken door de relevantie van de sector nog beter over het voetlicht te brengen”, zegt Weurding. Van Hees valt hem bij met zijn liefde voor de sector: de nutsfunctie van verzekeraars, de diversiteit en de wil tot samenwerking. Maar zo harmonieus als dit gedeelde branche-enthousiasme gaat het echter niet altijd. De salarisverhogingen van NN-topman Lard Friese en ASR-CEO Jos Baeten maakten Van Hees niet lang geleden woest. Het leidt tot maatschappelijke discussies die het imago van de branche negatief beïnvloeden terwijl de sociale partners juist via de Sociale Agenda de branche willen positioneren als aantrekkelijke werkgever.

De Sociale Agenda heeft de HRM-afdelingen bereikt, maar nog onvoldoende de raden van bestuur

Het blijft een gevoelig onderwerp aan tafel. Van Hees: “De Sociale Agenda heeft de HRM-afdelingen bereikt, maar nog onvoldoende de raden van bestuur en de raden van commissarissen. Interne beloningsverhoudingen staan nog steeds op de agenda.” Weurding blijft diplomatiek: “Passende arbeidsverhoudingen behoort tot de thema’s waar we met elkaar het debat over zullen voeren. Wij als branchevereniging vinden het belangrijk dat de beloningsverhoudingen op een verantwoorde manier gestalte krijgen: dat daar transparantie over is en dat er met alle belangrijke stakeholders goed overleg plaatsvindt.”

Geen eindpunt

Wanneer is de Sociale Agenda geslaagd? De gesprekspartners weten dat 2021 geen eindpunt zal zijn, maar Weurding is trots op de stappen die zijn gezet. “Er ligt mooie content, er zijn concrete ambities. We laten zien dat we een voortrekker willen zijn en een leidende positie willen hebben op sociale innovatie.” Van Hees sluit zich daarbij aan. “Vanuit werknemersperspectief zou het goed zijn als de dynamiek in de sector zodanig is dat mensen een sterke positie op de arbeidsmarkt hebben. Dat ze tegen een werkgever kunnen zeggen: als jij mij niet wil, prima. Ik heb keuze zat omdat mijn arbeidsmarktwaarde hoog is.”

De volledige Sociale Agenda 2019-2021 is hier te lezen.

Reageer op dit artikel