nieuws

Kabinet kondigt spoedmaatregelen aan om mensen met schulden te beschermen

Branche 1617 PA

Het kabinet wil voorkomen dat mensen met problematische schulden door de overheid nog verder in de zorgen worden gedrukt. Nog dit jaar worden er maatregelen ingevoerd om ervoor te zorgen dat de Belastingdienst niet meer automatisch afschrijft bij mensen die daardoor niet meer in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Staatssecretaris van Sociale Zaken Tamara van Ark wil om dezelfde reden ook af van het beslag dat de Belastingdienst op toeslagen kan leggen.

Kabinet kondigt spoedmaatregelen aan om mensen met schulden te beschermen

“Mensen bij wie het water tot aan de lippen staat, mogen niet nog dieper in de problemen komen. Zeker niet door toedoen van de overheid”, zegt Van Ark. “Daarom zet ik samen met het kabinet alles op alles om maatregelen die dat kunnen voorkomen met spoed in te voeren.” Daarmee doelt ze op het automatisch invorderen van bedragen tot 500 euro en het beslag op toeslagen. De tussenmaatregelen moeten de periode overbruggen tot de Wet vereenvoudiging beslagvrije voet in werking treedt.

Direct effect

“Ik ben mij er heel goed van bewust dat we met deze maatregelen niet alles wat we met de vertraagde wet beogen, weten te bereiken. Laat ik glashelder zijn: die wet komt er gewoon. Voor nu wil ik met deze tussenmaatregelen de situatie van mensen met schulden, die te weinig inkomen overhouden om van te leven, zo snel mogelijk verbeteren. Het liefst dit jaar nog. Het gaat om maatregelen die een direct effect hebben op hun inkomen”, zegt Van Ark op de website van het ministerie van Sociale Zaken.

Jongeren

Een andere maatregel die versneld wordt ingevoerd is de verhoging van de beslagvrije voet voor jongeren met schulden. Die is nu gebaseerd op de bijstandsnorm voor jongeren, maar er is geconstateerd dat die beslagvrije voet in sommige situaties onvoldoende is om in het levensonderhoud te kunnen blijven voorzien. De Belastingdienst gaat ook kijken naar het met terugwerkende kracht versoepelen van het incassobeleid.

Van Ark presenteerde vorig jaar een plan met veertig maatregelen gericht op het voorkomen en terugdringen van problematische schulden. Onderdeel van het plan is het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van Nederlanders.

Reageer op dit artikel