nieuws

DNB: Vivat laks bij screening op terrorisme

Branche 2990

Toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Vivat op de vingers getikt, omdat de verzekeraar zijn interne controlesystemen om terrorismefinanciering te voorkomen niet op orde heeft. Dat schrijft het Financieele Dagblad vandaag.

DNB: Vivat laks bij screening op terrorisme

De krant meldt inzage te hebben gehad in de brief die DNB aan de directie van Vivat heeft verzonden. “Het bedrijf achter de merken Zwitserleven, Reaal en Actiam moet vrezen voor een sanctie als het niet snel verbeteringen doorvoert”, aldus het FD.

Boete

De toezichthouder heeft de mogelijkheid om een boete van maximaal € 1 miljoen op te leggen wanneer sprake is van overtreding van de Sanctiewet. Dit bedrag is sinds 2017 van toepassing; daarvoor kon € 10.000 worden opgelegd wanneer systemen niet tijdig in orde werden gebracht. De Sanctiewet bepaalt bijvoorbeeld dat geen financieel advies mag worden gegeven en geen krediet mag worden verstrekt aan personen die voorkomen op nationale of Europese terrorismelijsten.

Diverse waarschuwingen

De verzekeraar zou al diverse waarschuwingen hebben gekregen, omdat die “op sommige vlakken ernstig tekortschiet bij het toetsen of klanten of andere relaties op sanctielijsten staan”, citeert het FD uit de brief aan de Vivat-directie. “Onduidelijk is zelfs of alle relaties wel zijn gescreend, schrijft DNB. Dat moet volgens de Sanctiewet gebeuren en dus zou Vivat in overtreding kunnen zijn.”

Volgens het Financiële dagblad zegt Vivat er alles aan te doen om aan de wet- en regelgeving te voldoen. De reprimande van DNB heeft er volgens informatie van het FD toe geleid dat Vivat in allerijl adviseur KPMG heeft ingehuurd om orde op zaken te stellen.

In de etalage

Vivat staat al enige tijd in de etalage. Moedermaatschappij Anbang wil af van de Nederlandse dochter. De Chinese verzekeraar staat namelijk onder curatele van de overheid sinds de financiële positie vorig jaar in gevaar kwam. Negatieve berichtgeving kan de onderhandelingspositie van mogelijke overnamekandidaten beïnvloeden.

Verzonnen auto-ongelukken

Volgens het FD verwijt DNB Vivat niet regelmatig te controleren wie de uiteindelijk belanghebbende is aan de klantzijde. “Dat kan een gevaar zijn bij ingewikkelde verzekeringsconstructies van transporten naar hoogrisicolanden. Maar het gevaar kan ook ontstaan in de schadeportefeuille van verzekeraars. Zo zijn er in Spanje gevallen bekend van Syriëgangers die schadeclaims indienden voor verzonnen auto-ongelukken om snel aan geld te komen voor hun reis.”

Reageer op dit artikel