nieuws

Regeling transitievergoeding voor kleine bedrijven met weinig vet op de botten versoepeld

Branche 1002 PA

Kleine bedrijven komen in 2019 sneller in aanmerking voor een lagere transitievergoeding als ze werknemers moeten ontslaan maar dat eigenlijk niet kunnen betalen. Minister Koolmees van Sociale Zaken heeft daarvoor de overbruggingsregeling transitievergoeding versoepeld.

Regeling transitievergoeding voor kleine bedrijven met weinig vet op de botten versoepeld

De overbruggingsregeling is bedoeld voor bedrijven met minder dan 25 werknemers die bij ontslag van een of meer medewerkers de transitievergoeding niet kunnen betalen. Vorig jaar moest daarvoor het nettoresultaat over de laatste drie boekjaren lager dan 0 zijn. Kleine werkgevers kunnen in 2019 de regeling gebruiken als het gemiddeld nettoresultaat over die drie boekjaren lager dan 0 is.

Eigen vermogen

Tot vorig jaar gold bovendien dat het eigen vermogen negatief moest zijn aan het eind van het boekjaar. Ook die voorwaarde heeft minister Koolmees minder streng gemaakt. De waarde van het eigen vermogen aan het eind van het ontslagjaar mag nu niet hoger zijn dan 15% van het totale vermogen.

Koolmees voert de versoepelingen door na een tussentijdse evaluatie van de overbruggingsregeling. Die bleek niet effectief genoeg te zijn door te strenge financiële criteria. De regeling loopt per 1 januari 2020 af. De overbruggingsperiode is bedoeld om kleine bedrijven de tijd te geven om ‘voldoende vet op de botten’ te kweken. De minister verwacht dat de wijzigingen voor dit jaar deze werkgevers voldoende tijd bieden om reserves op te bouwen om in de toekomst wel de transitievergoedingen te kunnen betalen. Het UWV ziet toe op de beoordeling of een bedrijf in aanmerking komt voor een lagere transitievergoeding.

Reageer op dit artikel