nieuws

Met Adfiz valt te praten over verplichte provisietransparantie

Branche 1116

Het onderwerp verplichte provisietransparantie bij schadeverzekeringen is voor brancheorganisatie Adfiz geen taboe. Dat hield voorzitter Wim Heeres de leden vanmiddag voor tijdens de nieuwjaarsborrel in theater Spant in Bussum. Volgens Heeres moet er dan wel gekozen gekozen worden voor een vorm van transparantie die daadwerkelijk in het belang is van de klant. Hij zie de groeiende onverzekerbaarheid als een groter probleem in de sector.

Met Adfiz valt te praten over verplichte provisietransparantie

Adfiz-voorzitter Heeres refereerde in zijn speech aan geluiden in de media of Haagse wandelgangen dat advies eerst en vooral zou gaan om het vinden van besparingen door lage premies te regelen. “Geen wonder dat er mensen zijn gaan geloven dat ze dat ook zelf wel kunnen”, aldus Heeres. “Of dat zo’n simpel adviesje vooral niks zou mogen kosten. Helaas ook gebaseerd op weerlegbare onzin.”

Gewillig oor

Heeres speelde een thuiswedstrijd dus somde hij voor een gewillig oor de factoren op waar het bij advies wél om zou moeten draaien. Bijvoorbeeld dat de klant een goede afweging kan maken tussen de behoefte aan zekerheid en de mogelijkheden om risico’s zelf te dragen, deze een goede mix heeft tussen prijs en voorwaarden  en een goede begeleiding krijgt bij schade. Heeres: “Het moge duidelijk zijn dat de adviseur van essentieel belang is om de klant te helpen bij het maken van de juiste keuzes. En toch wordt klanten steeds opnieuw verteld, zeker online, dat het vooral gaat om een beetje handig premies vergelijken.”

Geen probleem

Heeres ontkwam er niet aan om ook in te gaan op de verplichte actieve transparantie bij schadeverzekeringen die aanstaande lijkt. Net als als andere adviesorganisaties gaf de voorzitter aan dat het eenzijdig de schijnwerper richten op de provisie een oplossing is voor een probleem dat er helemaal niet is. “Het werkt niet, het lost niets op, en tegelijk veroorzaakt het wél nieuwe problemen. En de hoogste rekening, die komt bij de kwetsbare groepen consumenten te liggen. Zij die nu weinig provisie betalen.”

Praktijk en wetgeving

Toch is hij niet tegen transparantie. “In tegendeel. Ik ben voor transparantie. Altijd geweest. Als de klant inzicht wil in de kosten van zijn adviseur, dan krijgt hij die. Dat is al jaren praktijk én wetgeving bovendien. En als het er nú dan om gaat, om dat inzicht makkelijker te maken, dan valt daar met ons over te praten. Ik herhaal: er is met ons te praten. Maar wel op voorwaarde dat zo’n nieuwe vorm van verplichte transparantie én daadwerkelijk in het belang van de klant is én de marktverhoudingen niet verstoort.”

Gezamenlijke oplossing

Gesprekken over provisietransparantie hebben tot nu toe nog niet geleid tot een breed gedragen gezamenlijke oplossing. “Uiteraard blijven wij hierover in gesprek met de verschillende stakeholders, waaronder het Verbond. Want zoals we allen weten: het verstand komt met de jaren. Dus er is nog hoop als je net je veertigste hebt gevierd…”

Onverzekerbaarheid

Hij vindt onverzekerbaarheid een veel belangrijker onderwerp. “Want goed verzekerd zijn, daar draait het uiteindelijk om. En die mogelijkheid is helaas geen vanzelfsprekendheid meer. Door consolidatie, standaardisatie en monopolisering verschraalt het verzekeringsaanbod voor specifieke risico’s.”

Bijdrage adviseurs

De Autoriteit Consument en Markt is inmiddels als op bezoek geweest op het hoofdkwartier van Adfiz in Amersfoort. “Om met ons van gedachten te wisselen over en input te verzamelen voor een marktonderzoek naar onverzekerbaarheid, verschraling en verstoorde marktwerking.” Ook de adviseurs zelf kunnen volgens Heeres actief bijdragen aan oplossingen. “Bijvoorbeeld door samenwerking te zoeken met collega’s en verzekeringspakketten te bundelen. Of door risico’s eerder in kaart te brengen en preventiemaatregelen te treffen. En te kijken welke oplossingen in het buitenland liggen.”

Reageer op dit artikel