nieuws

Kwart van midden- en kleinbedrijf zoekt externe financiering

Branche 172

In het midden- en kleinbedrijf heeft ongeveer een kwart van de ondernemingen behoefte aan externe financiering. Van de bedrijven die tussen juli 2017 en juli 2018 een aanvraag deden, kreeg ongeveer 84 procent de financiering ook daadwerkelijk rond. Dat blijkt uit de Financieringsmonitor van het CBS. De traditionele banklening is nog steeds de meest gebruikte vorm van externe financiering (40%) gevolgd door leasing (21%) en rekeningen courant (12%).

Kwart van midden- en kleinbedrijf zoekt externe financiering

Volgens het CBS neemt de financieringsbehoefte in het mkb toe met de bedrijfsgrootte. Onder microbedrijven met minder dan 10 werknemers in dienst heeft 21 behoefte aan extern kapitaal. Dat percentage loopt op bij het kleinbedrijf tot 50 werknemers (27%) en het middenbedrijf tot 250 werknemers (31%). In grotere bedrijven is de financieringsbehoefte juist lager.

Startups

Het zijn voornamelijk jonge, snelgroeiende bedrijven die behoefte hebben aan een bedrijfslening. Het CBS constateert ook dat startups zich wel oriënteren op een financiering, maar vaker in het proces afhaken omdat ze denken dat hun aanvraag afgewezen zal worden.

Onderpand

De grootte van het bedrijf laat zich ook zien in werkelijk geslaagde aanvragen. Bij micobedrijven is 80 procent succesvol, terwijl bij het grootbedrijf 99 procent slaagt. IT-bedrijven en bedrijven in de zakelijke dienstverlening hebben de laagste kans van slagen bij een financieringsaanvraag. Volgens het CBS omdat zij vaak minder onderpand in kunnen zetten voor de lening.

Reageer op dit artikel