nieuws

Examentraining (93): Inkomen

Branche 1623

Iedereen die een Wft-beroepskwalificatie (behaald voor 1 april 2017) in stand wil houden, moet voor 1 april 2019 succesvol het relevante PE-examen afleggen. Samen met opleidingsinstituut Hoffelijk Financieel biedt am:web adviseurs opnieuw de helpende hand door tweewekelijks een volledig uitgewerkte casus aan te bieden. Daarnaast biedt Hoffelijk Financieel adviseurs gratis de mogelijkheid om extra te oefenen met nieuwe casussen en kennisvragen. Deze week een casus met vragen uit de module Inkomen.

Examentraining (93): Inkomen

Casus
Elize (45) is eigenaar van een horecabedrijf. De onderneming heeft meer dan honderd werknemers en de totale loonsom bedraagt € 6.000.000. Het horecabedrijf is eigenrisicodrager voor de WGA. Omdat de verzekeringspremie Elize al een paar jaar tegenvalt, wil zij per 1 januari 2019 terugkeren naar het UWV.

Premies
De volgende premies zijn van toepassing voor de WGA:

  • Huidige verzekeringspremie: 1,18%
  • Minimumpremie: 0,18%
  • Sectorpremie: 0,81%
  • Terugkeerpremie: 0,93%

Re-integratiekosten
Elize had in 2017 de volgende re-integratiekosten:

  • Eerste spoor: € 15.000
  • Tweede spoor: € 9.000

Het UWV vergoedt geen re-integratiekosten.

Lijfrente Elize
Elize heeft tien jaar geleden een lijfrente afgesloten. Deze lijfrente valt in box 1 van de inkomstenbelasting. De waarde van de lijfrente is momenteel € 55.000. Elize heeft in de afgelopen jaren de volgende bruto-inkomsten gehad:

  • 2015: € 51.000
  • 2016: € 55.000
  • 2017: € 55.000

Tot een bedrag van € 40.644 (2018) geldt bij arbeidsongeschiktheid geen inkomenstoets bij afkoop van de lijfrente.

Vraag 1
Stel dat Elize per 1 januari 2019 voor de WGA terugkeert naar het UWV. Wat is dan het verschil in totale kosten tussen eigenrisicodragen en publiek verzekeren? Ga uit van een gelijkblijvende loonsom en gelijkblijvende premiepercentages. De re-integratiekosten zijn in 2019 gelijk aan de re-integratiekosten in 2017. Gebruik de bijlage Voorwaarden eigenrisicodragersverzekering om de vraag te beantwoorden.

Kom je uit op een geheel bedrag? Vul dan twee nullen achter de komma in.
Kom je niet uit op een geheel bedrag? Vul dan twee decimalen achter de komma in.

Antwoord: € […]

Toetsterm
2f.2: De kandidaat kan het belang herkennen en schetsen van een voorgestelde wijziging van de verzekering.

Vraag 2
Wie valt nog onder het uitlooprisico WGA van de onderneming als deze 1 januari 2019 terugkeert bij het UWV?

a) Marie (39) die sinds 1 juni 2018 ziek is en momenteel in de loondoorbetalingsverplichting zit. De verwachting is dat zij per 1 juni 2020 voor 40% arbeidsongeschikt wordt verklaard.
b) Ivo (28) die door een ongeval langdurig en volledig arbeidsongeschikt is verklaard. Hij ontvangt momenteel een IVA-uitkering.
c) Suzanne (31) die vorig jaar is aangenomen en een no-riskpolis voor onbeperkte duur heeft.

Toetsterm
3b.3: De kandidaat kan een risicoanalyse opstellen.

Vraag 3
Als Elize arbeidsongeschikt raakt, wil zij haar box 1-lijfrente afkopen. Met de waarde van de lijfrente (€ 55.000,-) wil ze haar inkomensterugval opvangen om rond te kunnen komen. Welk risico loopt Elize?

a) Dat zij het eerste jaar niet kan rondkomen, omdat er een eigenrisicotermijn van een jaar geldt. Na dat jaar mag zij de lijfrente pas afkopen zonder revisierente.
b) Dat zij het eerste jaar niet kan rondkomen als zij niet langdurig arbeidsongeschikt wordt verklaard. Er is dan namelijk revisierente verschuldigd over de afkoop.
c) Dat zij het eerste jaar niet kan rondkomen, omdat zij zonder revisierente niet meer mag afkopen dan € 40.644,-.

Toetsterm
3b.3: De kandidaat kan een risicoanalyse opstellen.

 

Banner Hoffelijk Antwoorden

Banner Hoffelijk Meer oefeningen

Eerdere examentrainingen zijn hier te vinden.

Reageer op dit artikel