nieuws

CFD: Hoekstra wil met ‘Rutte-truc’ af van eerbiedigende werking

Branche 6336

Minister Hoekstra wil stiekem af van de eerbiedigende werking van het provisieverbod voor complexe producten die vóór 2013 zijn gesloten. Dit zegt branche-organisatie CFD op basis van de brief die de minister van Financiën vorige week aan de Kamer stuurde over toekomst van het financieel advies. Volgens CFD-voorman Edwin Herdink ligt de focus van Hoekstra veel teveel op het intermediair. 

CFD: Hoekstra wil met ‘Rutte-truc’ af van eerbiedigende werking

CFD stelt zeer verontrust te zijn over de wijze waarop de actieve transparantie op schadeprovisie door de minister van Financiën “er doorheen wordt gedrukt.” Als klap op de vuurpijl stuitte de brancheorganisatie in de Kamerbrief van Hoekstra over financieel advies bijna op het eind op de zinsnede dat hij in gesprek wil gaan over (…) “het aanpassen van de eerbiedigende werking ten aanzien van provisie van voor 2013”.

CFD voorzitter Herdink; “Ik heb het drie keer moeten lezen om er zeker van te zijn dat het er staat. Weggemoffeld in een slotzin wordt de volgende aanzet gegeven tot het verder beschadigen van het verdienmodel van onafhankelijke intermediairs. Het deed me direct denken aan de zaak met Rutte en ‘zijn’ dividendbelasting.”

Uit koker Verbond

Volgens hem komt de zinsnede waarschijnlijk direct uit de koker komen van het Verbond van Verzekeraars, net zoals de actieve transparantie op schade, de stip op de muur voor het provisieverbod op complex en de door minister Hoekstra voorgestelde versoepeling van controles op het kostprijsmodel, dat aan de basis ligt van een gelijk speelveld. “Als je het allemaal op een rijtje zet is het bijna eng. In onze brief aan het Ministerie van Financiën van maart 2018 (inzake de evaluatie op het provisieverbod complex) hebben wij nota bene over deze ‘eerbiedigende werking’ een directe opmerking gemaakt. Hier is het laatste woord niet over gesproken, wij hebben het Ministerie van Financiën op de hoogte gebracht over onze verbazing en om een toelichting gevraagd”

Actieve transparantie schade

Ook wat betreft de besluitvorming rondom actieve provisietransparantie op schade heeft CFD nogmaals haar zorgen geuit bij het ministerie. CFD blijft bij haar standpunt: ‘Partiële Transparantie = Perverse Transparantie’. Hoekstra stelt in zijn Kamerbrief dat er een gelijk speelveld is dat hij niet wil verstoren. Dat is er volgens CFD echter niet. “Het steekt ons enorm dat er niets wordt gedaan aan het huidige ongelijke speelveld bij schade”, aldus Herdink. “Direct writers bieden verzekeringen aan die ver onder de netto inkoopprijs (premie zonder provisie) van een intermediair liggen. De marketingkosten van direct writers zijn blijkbaar nihil. Ook wordt niets gedaan aan het feit, dat de overige 80 tot 85% van de premie voor consumenten nog volstrekt ondoorzichtig blijft. De focus komt straks volledig te liggen op de beloning van de tussenpersoon en we weten al uit ervaring hoe direct writers daarmee omgaan. Die gaan dat groot uitlichten om de business naar zich toe te trekken”.

Reageer op dit artikel