nieuws

Administratief medewerker drukt prijs assurantieportefeuille

Branche 1819

De aanwezigheid van administratief medewerkers drukt steeds meer de prijs die verkopende partijen kunnen bedingen voor hun assurantieportefeuille. Dit stelt makelaar in assurantieportefeuilles Haasnoot & Adriaanse in de nieuwsbrief van Bureau DFO. Het advieskantoor constateert nog geen drukkend effect op de prijs door de hernieuwde provisiediscussie. 

Administratief medewerker drukt prijs assurantieportefeuille

De markt van vraag en aanbod van assurantieportefeuilles is op dit moment volgens Haasnoot & Adriaanse in evenwicht. “Dit betekent dat aangeboden assurantieportefeuilles/ondernemingen binnen een redelijke termijn worden verhandeld tegen prijzen die voor verkopers acceptabel zijn. Hoewel per transactie het tijdpad waarbinnen de gesprekken tussen verkoper en geïnteresseerde kopers plaatsvinden sterk kan verschillen, bedraagt de gemiddelde doorlooptijd momenteel globaal drie maanden, afhankelijk van de omvang van het kantoor.”

Transparantie bij schadeverzekeringen

De makelaar in assurantieportefeuilles refereert ook nog aan de regelgeving die in de maak is rondom transparantie van provisie bij schadeverzekeringen en de vragen die minister Hoekstra onlangs in een Kamerbrief opriep door te willen sleutelen aan de eerbiedigende werking voor provisie voor complexe financiële producten die voor  2013 zijjn gesloten. “Op dit moment leidt dit echter nog niet tot een groter aanbod van portefeuilles of druk op de prijsvorming”, aldus Haasnoot & Adriaanse.

Grotere efficiëntie

Anders is dat volgens hen als er sprake is van administratief medewerkers die ‘vastzitten’ aan een eventuele verkoop van een assurantieportefeuille. Bij overdracht van een portefeuille gaan de medewerkers die werkzaam waren voor de over te dragen portefeuille/onderneming van rechtswege over naar de koper. “Een deel van de ondernemingen die portefeuilles kopen, doen dit om te komen tot een grotere efficiëntie van de eigen bedrijfsorganisatie. (…) Dit type bedrijven ervaart het moeten overnemen van medewerkers vaak als een negatief onderdeel van de transactie en laten dit meewegen in de prijs die zij bereid zijn te betalen.”

Exit-regelingen

In veel gevallen worden er volgens Haasnoot & Adriaanse in het kader van de verkoop met deze administratief georiënteerde medewerkers exit-regelingen worden afgesproken. “De aanwezigheid van medewerkers die sterk administratief georiënteerd zijn en die weinig capaciteiten en bereidheid hebben om te veranderen zal naar verwachting steeds nadrukkelijker een drukkend effect hebben op de netto opbrengst van een verkooptransactie”

Reageer op dit artikel