nieuws

Uitstroom uit branche zet door; vaak wacht de WW

Branche 2728

De krimp van het aantal mensen dat werkzaam is in de financiële sector zet door. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral boekhouders zijn vaak de klos en significant meer dan in andere sectoren stromen ontslagen branchegenoten de WW in. 

Uitstroom uit branche zet door; vaak wacht de WW

Het aantal werknemers in de financiële dienstverlening neemt al jaren af. Weliswaar kende de branche in 2016, het meest recente jaar waarover het CBS cijfers heeft 17.000 nieuwkomers; daar staat een vertrek van 21.000 werknemers tegenover. Sinds 2008 verlaten meer werknemers de sector dan er starten. In de periode december 2006 – december 2016 is het aantal werknemers afgenomen met 43.000 tot 212.000. Tegelijkertijd groeide het totaal aantal werknemers in Nederland met 334.000.

Technologische ontwikkelingen

Het CBS zoekt de verklaring voor de daling van de werkgelegenheid in de financiële dienstverlening in technologische ontwikkelingen als internetbankieren. Daarnaast hebben veel  werknemers door de bankencrisis hun baan verloren.

Vooral de WW in

Ruim 12 duizend werknemers verlieten in 2016 de financiële dienstverlening zonder werk of gingen werken als zelfstandige. Van hen kreeg 43% een WW-uitkering. Dat is aanzienlijk hoger dan het gemiddeld aantal WW’ers in andere bedrijfstakken (23%. In 2007 was het aandeel werknemers in de financiële dienstverlening dat na baanverlies een WW-uitkering kreeg nog 17%. Daarna nam dit aandeel als gevolg van de economische crisis snel toe en piekte in 2014 met 50%. Deze toename was sterker dan gemiddeld in andere sectoren.

Verhuur en zakelijke dienstverlening

Van de 21.000 werknemers die de sector verlieten, stapte in 2016 zo’n 8.000 (38%) over naar een andere bedrijfstak. De grootste groep (bijna 2 duizend) gingen werken in de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening. Andersom is dit ook een gebruikelijke transfer.  Van de 9.000 werknemers die in 2016 vanuit een andere bedrijfstak de overstap maakten naar de financiële dienstverlening was de grootste groep (bijna 4.000 mensen) afkomstig uit de bedrijfstak verhuur en overige zakelijke dienstverlening.

Administratieve functies

Als je dan nog wil werken in de financiële dienstverlening, dan biedt een achtergrond als econoom of financieel specialist hier nog het meest kans op. Het aantal financieel specialisten in de sector is gegroeid van 30.000 in 2013 tot 35.000 in 2017. In deze periode is het aantal boekhoudkundig en administratief medewerkers sterk afgenomen, van 40.000 naar 26.000. Ook het aantal managers gespecialiseerde dienstverlening in deze bedrijfstak is gedaald.

 

Reageer op dit artikel