nieuws

Onverzekerbare risico’s komende jaren speerpunt voor het Verbond

Branche 1128

Oplossingen vinden voor onverzekerbare risico’s staat hoog op de agenda van het Verbond van Verzekeraars komende jaren. Dat blijkt uit het vanmiddag door de leden goedgekeurde middellangetermijnplan 2019-2021 en het beleidsplan voor komend jaar. Ook komt het Verbond in 2019 met een nieuwe visie op distributie. Andere speerpunten van verzekeraars zijn betrouwbaar gebruik van data, kunstmatige intelligentie en algoritmen, het versterken van de klantrelatie en het zoeken naar nieuwe verdienmodellen.

Onverzekerbare risico’s komende jaren speerpunt voor het Verbond

Het maatschappelijke profiel versterken en zoeken naar verzekeringsoplossingen is speerpunt nummer 1 voor het Verbond. De verzekeraars willen in gesprek met mensen die zich nu moeilijk kunnen verzekeren, zoals woonwagenbewoners, chronisch zieken, taxichauffeurs en werknemers in de recyclingbranche. Het Verbond hoopt samen met die groepen de verzekerbaarheid te kunnen verbeteren. Dat kan bijvoorbeeld door meer preventiemaatregelen te treffen, waardoor risico’s kleiner worden.

Toegankelijkheid

“Onze producten moeten zo toegankelijk mogelijk zijn, ook voor specifieke risicogroepen”, zegt Verbondsvoorzitter Willem van Duin in het beleidsplan. “Er komen steeds meer data beschikbaar waarmee verzekeraars risico’s kunnen inschatten. Wij zullen ons hard moeten inspannen om te voorkomen dat mensen, tegen hun wil, onverzekerd zijn.” Daarnaast wil het Verbond onbekende nieuwe risico’s verzekerbaar maken. Als voorbeeld noemt het beleidsplan cyberrisico’s.

Successen van afgelopen jaren zijn volgens het Verbond het verzekerbaar maken van lokale overstromingen en ex-borstkankerpatiënten. Verzekeraars gaan in 2019 onderzoeken of het voorspelmodel dat voor borstkanker wordt gebruikt, ook toepasbaar is voor andere typen kanker. Het Verbond werkt daarvoor samen met patiëntenorganisaties en het Integraal Kankercentrum Nederland. Ook de toegankelijkheid van orv en aov voor mensen met chronische ziekten wordt onderzocht.

Visie op distributie

Komend jaar komt het Verbond met een nieuwe visie op distributie 2020-2022. Daarin komt aan de orde hoe verzekeraars samenwerking met het intermediair voor zich zien, evenals de invloed van innovaties en insurtech. Daarnaast blijft de koepel lobbyen voor actieve transparantie bij schadeverzekeringen, meldt het beleidsplan.

Preventie, bewustwording en financiële educatie blijven hoog op de Verbondsagenda staan. Bovendien willen verzekeraars hun eigen reputatie versterken en de relatie met de klant verbeteren. Ander speerpunt in het meerjarenplan is het inzetten van data om de klantbediening en klantervaring te verbeteren. In 2019 willen verzekeraars gaan verkennen hoe gebruik kan worden gemaakt van kunstmatige intelligentie en algoritmen. “Het is essentieel dat de branche laat zien dat ze op een verantwoorde wijze te werk gaat”, zegt het meerjarenplan hierover.

Alle zeilen bijzetten

Tot slot schrijft het Verbond op zoek te gaan naar nieuwe verdienmodellen. Volgens Van Duin kunnen verzekeraars hun maatschappelijke rol alleen goed vervullen als er “een gezonde bedrijfseconomische basis is”. “We zullen met andere woorden alle zeilen bij moeten zetten om nieuwe technologie te implementeren, gekwalificeerd personeel aan te trekken en te behouden, en bij dat alles ook nog eens in te spelen op macro-economische ontwikkelingen, waaronder de blijvend lage rente”, aldus de voorzitter.

Reageer op dit artikel