nieuws

Nederlandse verzekeraars overmatig kwetsbaar voor dalende rente

Branche 658

Nederlandse verzekeringsgroepen zijn in vergelijking met verzekeraars in andere Europese landen relatief kwetsbaar voor een verder dalende rente in combinatie met een toenemende levensverwachting. Dat blijkt uit een nieuwe stresstest voor Europese verzekeraars door door EIOPA, de Europese toezichthouder voor verzekeraars en pensioenfondsen.  Minder vatbaar  zijn Nederlandse verzekeraars  voor een plotseling stijgende rente in combinatie met dalende activaprijzen en natuurrampscenario’s.

Nederlandse verzekeraars overmatig kwetsbaar voor dalende rente

Aan de stresstest namen 42 Europese verzekeringsgroepen deel, waaronder Aegon, NN Group en Achmea. Op verzoek van De Nederlandsche Bank (DNB) hebben ook ASR en Vivat op nationaal niveau aan de stresstest deelgenomen. Om de kwetsbaarheid van verzekeraars voor de verschillende scenario’s te beoordelen, werd de financiële positie per ultimo 2017 vergeleken met die na stress. waarbij de ratio activa/passiva een indicator is om de impact van de stress scenario’s op het eigen vermogen van een verzekeraar te laten zien.

Combinatie van schokken

In recente de stresstest is de gevoeligheid voor drie verschillende scenario’s onderzocht.De uitkomsten laten zien dat de gemiddelde ratio zowel voor als na doorrekening van de stressscenario’s boven de 100% ligt.  Tegelijk komt wel naar voren dat Nederlandse verzekeraars vooral kwetsbaar zijn voor het scenario van een dalende rente in combinatie met een toegenomen levensverwachting (scenario 1).

UFR naar 2,04%

In dit scenario daalt de marktrente nog verder ten opzichte van het huidige niveau, en wordt ook nog eens verondersteld dat de ultimate forward rate, de rente waartegen verplichtingen langer dan 20 jaar worden gewaardeerd, daalt naar 2,04%. Deze combinatie van schokken maakt dit een zwaar scenario, de impact op het eigen vermogen is aanzienlijk in dit scenario. Ook is de impact groter dan voor het Europees gemiddelde van verzekeraars die meedoen aan de stresstest.

Hoge concentratie

De overmatige gevoeligheid van Nederlandse verzekeraars hiervoor komt vooral doordat de verzekeraars die aan de stresstest deelnemen een relatief hoge concentratie in langlopende levensverzekeringen kennen. Vooral wanneer de verzachtende impact van de zogenoemde Long Term Guarantee (LTG) maatregelen, die de balans van Nederlandse verzekeraars minder gevoelig maakt voor marktbewegingen, buiten beschouwing wordt gelaten is de impact groot.

Dalende activaprijzen

Nederlandse verzekeraars zijn in mindere mate gevoelig voor het scenario van een plotseling stijgende rente, dalende activaprijzen en een verhoogd afkooprisico (scenario 2). In tegenstelling tot het eerste scenario, wordt hier vooral de activazijde van de balans hard geraakt. Hoewel de impact van dit scenario kleiner is, laat de stresstest zien dat verzekeraars ook rekening moeten houden met een scenario waarin de rente snel stijgt en activaprijzen dalen; een scenario dat misschien wel waarschijnlijker is dan een verdere daling van de rente, in een tijd waarin het ruime monetaire beleid naar verwachting wordt afgebouwd en financiële condities mogelijk zullen verkrappen.

Natuurrampscenario’s

De resultaten van de stresstest laten ook zien dat Nederlandse verzekeraars relatief goed bestand zijn tegen de in de stresstest onderzochte natuurrampscenario’s (scenario 3). In dit scenario daalt de ratio van activa/passiva beperkt. Dit is in lijn met de bevindingen uit een eerdere analyse van DNB onder schadeverzekeraars.

 

Reageer op dit artikel