nieuws

KPMG: ‘Verzekeraars hebben onvoldoende inzicht in winstgevendheid’

Branche 853

Grote Europese verzekeraars hebben beperkt inzicht in hun winstbronnen. Daardoor hebben ze weinig grip op de toekomstige ontwikkeling van hun solvabiliteitsratio. Dat concludeert accountancy- en adviesbureau KPMG uit eigen onderzoek naar hoe maatschappijen omgaan met kapitaalgeneratie. Ook voor Nederlandse middelgrote en kleine verzekeraars valt er nog veel te winnen.

KPMG: ‘Verzekeraars hebben onvoldoende inzicht in winstgevendheid’

Verzekeraars geven in KPMG-onderzoek aan kapitaalgeneratie heel belangrijk te vinden, maar zeggen ook dat ze slechts beperkt inzicht hebben in hun toekomstige winstbronnen. Volgens KPMG staat kapitaalgeneratie sinds de komst van Solvency II hoog op de agenda als nieuw winstbegrip. “Hoe meer vrij beschikbaar kapitaal de verzekeraars kunnen laten zien, hoe meer mogelijkheden zij hebben voor dividend of grote investeringen. In de praktijk blijkt het echter lastig om een gedegen inzicht te krijgen in toekomstige winstbronnen”, zegt Solvency II-expert Jeroen van Wageningen van het accountancy- en adviesbureau.

Flinke stappen te zetten

Het onderzoek richtte zich op grote Europese verzekeraars. Volgens Van Wageningen gelden veel conclusies ook voor middelgrote en kleine verzekeraars in Nederland. “Sterker nog, juist bij veel kleine verzekeraars begint de aandacht voor kapitaalgeneratie nu pas op te komen. Juist zij hebben nog flinke stappen te zetten voor ze voldoende inzicht hebben in hun winstgevendheid onder Solvency II.”

Gemiste kans

Volgens Van Wageningen zijn veel verzekeraars in staat veranderingen in de solvabiliteit in het afgelopen jaar te verklaren. Het blijkt echter lastig vooruit te kijken. “Als al sprake is van een toekomstprojectie van de solvabiliteitsratio, geeft deze veelal onvoldoende inzicht in de winstbronnen, zeker op portefeuilleniveau. Als je als verzekeraar niet weet waar je winst vandaan komt en waar winstpotentieel onbenut is, wordt het sturen daarop heel lastig.”

Verzekeraars die zich wel aan voorspellingen wagen, zien dat de uitkomst vaak sterk afwijkt van de verwachting. Veel maatschappijen laten hierdoor winstpotentieel liggen, aldus KPMG. “In een consoliderende markt, waarin een gezonde solvabiliteitsratio essentieel is, is dat een gemiste kans.”

Reageer op dit artikel