nieuws

KPMG schetst negatief vooruitzicht; winstgevendheid verzekeraars onder druk

Branche 1827

Hoewel de totale premie-omzet stabiel is en het nettoresultaat groeit, staat de winstgevendheid van verzekeraars onder druk. Sinds 2014 wordt er jaarlijks meer uitgekeerd aan claims dan er binnenkomt aan premie. Dat blijkt uit een analyse van de ontwikkelingen in de Nederlandse verzekeringsmarkt van KPMG. Volgens het consultancybureau dwingt het verzekeraars om fundamentele keuzes te maken.

KPMG schetst negatief vooruitzicht; winstgevendheid verzekeraars onder druk

De totale premie-inkomsten namen in 2017 licht toe ten opzichte van het jaar ervoor, van 69,7 miljard tot 70,2 miljard euro. De zorgmarkt is goed voor ongeveer 62 procent van die omzet. Schade en leven zijn in premievolume ongeveer even groot met ieder ongeveer 20 procent van de markt. De bruto-uitkeringen namen ook toe, van 75,2 miljard tot 77,9 miljard euro. Wat er onderaan de streep overbleef was echter wel positief, het totale nettoresultaat groeide van 2,8 miljard tot 3,5 miljard afgelopen jaar.

Negatief

Desalniettemin schetst het accountants- en consultancykantoor een vrij negatief vooruitzicht voor de verzekeringsmarkt. In de levensmarkt namen de uitkeringen vorig jaar met 18 procent toe terwijl de premie-inkomsten alleen maar afnamen. De lage rente en de dalende omzet maken volgens KPMG dat de consolidatieslag in het levensegment nog niet ten einde is. “Bij de schadeverzekeraars zien we dat extreme weersituaties steeds meer invloed krijgen op het resultaat. Dit geldt zowel voor de frequentie als voor de financiële impact per gebeurtenis”, constateert Ton Reijns, verzekeringsdeskundige bij KPMG.

En ook de zorgverzekeraars boekten in 2017 opnieuw een negatief resultaat. De premie wordt kunstmatig laag gehouden door de inzet van financiële reserves. “Het zal duidelijk zijn dat deze strategie niet kan worden voortgezet en dat de premies de komende jaren zullen stijgen”, zegt Reijns.

Keuzes maken

Deze ongunstige marktomstandigheden zorg er volgens KPMG voor dat verzekeraars ‘fundamentele keuzes’ moeten maken. “Om concurrerend te kunnen blijven is een adequate innovatiestrategie nodig met de noodzakelijke investeringen. Dat vraagt in het algemeen om samenwerking. Verzekeraars zullen dus duidelijke strategische keuzes moeten maken om onderscheidend te kunnen blijven en de winstgevendheid te kunnen verbeteren”, aldus Reijns.

Kunstmatige intelligentie

KPMG liet in het rapport ook haar licht schijnen op de ontwikkeling en het verantwoord gebruik van kunstmatige intelligentie in de branche. Vanwege de invloed van de verzekeringssector op de maatschappij, pleit KPMG voor goede handhaving van de regels. “Een gedegen controle op de naleving van alle wetten en regels bij het gebruik van kunstmatige intelligentie is derhalve essentieel voor de geloofwaardigheid van de sector in het algemeen en de bedrijven in het bijzonder”, zegt Reijns.

Naleving

De verzekeringsexpert ziet vooral een risico op het gebied van solidariteit. “Door het inzetten van nieuwe technologieën kunnen bijvoorbeeld de gezondheidsrisico’s die individuen lopen zeer nauwkeurig worden berekend. Dat brengt een risico met zich mee. Er bestaat weliswaar wetgeving die ervoor moet zorgen dat mensen niet worden uitgesloten door voorspellingen op basis van kunstmatige intelligentie. Maar niets weerhoudt verzekeraars om zich te richten op groepen mensen die aantoonbaar minder gezondheidsrisico’s lopen. Het is aan de bedrijven om hierin verantwoorde keuzes te maken.”

Reageer op dit artikel