nieuws

In eerste halfjaar 130 AVG-klachten over verzekeraars

Branche 1169

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft 9.961 privacyklachten binnengekregen in het eerste halfjaar dat de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht is. Daarvan ging 9% over de financiële sector. In totaal 130 klachten betroffen verzekeraars. Over banken kwamen 296 meldingen binnen.

In eerste halfjaar 130 AVG-klachten over verzekeraars

Dat maakt de AP bekend in de klachtenrapportage over de periode 25 mei tot 25 november 2018. Veruit de meeste klachten (32%) gaan over de rechten van de betrokkenen: vaak werken organisatie niet goed mee aan een inzage- of verwijderverzoek. Daarnaast werd in het eerste halfjaar van de nieuwe privacywet veel geklaagd over de wijze van gegevensverwerking (15%) en het doorgeven van persoonsgegevens aan derden (12%).

Zakelijke dienstverlening

Deze klachten vormde ook de top 3 voor de financiële sector. Over die bedrijfstak kwamen bijna 900 privacyklachten binnen bij de AP. Banken namen daarvan 296 (34%) voor hun rekening, verzekeraars 130 (15%) en handelsinformatie- en kredietbureaus 122 (14%). De overige klachten (samen 37%) betroffen betaalservices en investerings- en beleggingsmaatschappijen.

Veruit de meeste klachten gingen over de zakelijke dienstverlening (41%). Nummer twee en drie waren respectievelijk de IT-sector (12%) en het openbaar bestuur (10%). De financiële sector (9%) volgt op plek 4. Onderwijs (2%) en politie en justitie (1%) sluiten de rij.

Strenger optreden

Ruim de helft (56%) van de klachten is inmiddels afgehandeld. In het eerste halfjaar heeft de AP in veel gevallen handreikingen gedaan aan de betrokkenen om de klacht op te lossen. Ook is regelmatig een brief met normuitleg gestuurd aan de organisatie waarover geklaagd werd of is er een normoverdragend gesprek gevoerd. Volgens de toezichthouder passen organisaties hun gedrag dan vaak aan.

Waar de AP zich in deze beginfase van de nieuwe privacywet vooral heeft gericht op het beëindigen van de mogelijke overtreding en het nemen van herstelmaatregelen door organisaties, verwacht de toezichthouder in de toekomst vaker strenger op te treden. “Klachten zullen in de toekomst vaker leiden tot onderzoek en tot sancties. Daarom is groei in de capaciteit van de AP voorzien”, aldus de klachtenrapportage.

Reageer op dit artikel