nieuws

Hoekstra in overleg met AFM over actieve transparantie

Branche 5086

Minister van Financiën Wopke Hoekstra heeft zich in zijn agenda voor de financiële sector voor het eerst uitgelaten over de vorderingen van het onderzoek naar actieve transparantie. In het document staat dat er “stappen worden gezet om consumenten inzicht te geven in provisies en dienstverlening bij schadeverzekeringen.” In de paragraaf kondigt Hoekstra aan dat de Tweede Kamer binnenkort separaat geïnformeerd wordt over het onderwerp.

Hoekstra in overleg met AFM over actieve transparantie

Stappen zetten omtrent de provisietransparantie is onderdeel van het maatregelenpakket waarmee Hoekstra huishoudens financieel weerbaarder wil maken. De minister heeft nog een bezoek af te leggen aan de Vijzelgracht voor er gedebatteerd kan worden. “Ik ga in overleg met de AFM bezien hoe deze transparantie het best vormgegeven kan worden om het klantbelang te bevorderen zonder het speelveld tussen distributiekanalen te verstoren”, besluit Hoekstra de update over het onderzoek.

Stil

In januari stuurde de minister een brief naar de Kamer met de uitkomsten van de evaluatie van het provisieverbod voor complexe financiële producten. Het resultaat was dat de toegankelijkheid van advies niet werd belemmerd. Hoekstra zei daarop te gaan onderzoeken wat het effect zou zijn als de provisies op schadeverzekeringen inzichtelijk zouden worden voor consumenten. Van januari tot en met december bleef het echter stil.

Bijna zeker

Tijdens een symposium over de Europese verzekeringsdistributierichtlijn IDD zei onderzoeker en consultant Fred de Jong dat het geen twijfel lijdt dat actieve transparantie wordt ingevoerd. “Het is voor 99% zeker dat actieve transparantie er gaat komen. Er is de beleving van de politiek geen reden om tegen transparantie te zijn.” Volgens De Jong hecht de politiek er veel waarde aan dat ook de AFM, het Verbond en de Consumentenbond voorstander zijn.

CFD-voorzitter Edwin Herdink riep juist op om voor wetgeving de oren niet te laten hangen naar de toezichthouder. “Blijkbaar is de toezichthouder zo gefixeerd op provisie dat men niet meer in staat is om de IDD-richtlijn juist te vertalen.”

Reageer op dit artikel